Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n uuden valtuuston aloittaessa pian nelivuotiskautensa on joukossa edustus myös Joutsasta, kun yhtenäiskoulun ja lukion äidinkielen lehtori Johanna Eskelinen (kuvassa) aloittaa uutena valtuutettuna. Hiljattain pidetyissä vaaleissa OAJ:n valtuustoon valittiin 150 varsinaista jäsentä, joiden joukossa myös ensimmäistä kertaa ehdolla ollut, 111 ääntä saanut Eskelinen.

Vaikka asuu Jyväskylässä, edusti Joutsassa vuodesta 2009 asti opettajana työskennellyt Eskelinen vaaleissa Joutsaa – ja oikeastaan muitakin pieniä kuntia, sillä hän muodosti viitasaarelaisen Jani Paanilan kanssa Pienet kunnat -vaaliliiton.

Ehdolle Eskelinen asettui kahdesta syystä; ensinnäkin koska on Joutsan ja Luhangan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n pääluottamusmiehenä toimiessaan perehtynyt edunvalvontaan ja ajanut opettajien asioita paikallisesti, ja toisekseen koska ei pitänyt siitä, että ammattijärjestön aiemmassa valtuustossa istui Keski-Suomesta vain isojen kuntien edustajia.

– Jos siellä on vaan vaikka Jyväskylästä kaikki, niin miten se päätöksenteko ja muu ulottuu tänne? Tiedottaminen, päätökset ja kaikki muu vaikuttaminen. Koin, että se ei ulotu tarpeeksi tänne, eikä muihinkaan pieniin kuntiin, joita on kuitenkin Keski-Suomessakin toistakymmentä. Ihan tietoisesti pyrkimyksenä oli rikkoa sitä rakennetta vähäsen, Eskelinen taustoittaa ehdokkuuttaan.

Ay-toimintaan hänet on vienyt loputon halu selvittää asioita.

– Haluan tietää asioista, ottaa kantaa asioihin ja tehdä olosuhteita paremmaksi, sanoo myös yhtenä Joutsan kunnan työsuojeluvaltuutetuista toimiva 39-vuotias Eskelinen.

OAJ:n uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran toukokuussa. Nelivuotisen valtuustokauden alkua innokkaana odottava Eskelinen on tavannut jo muut Keski-Suomen valtuutetut ja pitää maakunnasta valtuustoon lähtevää joukkoa hyvänä ja monipuolisena.

Sitä hän ei vielä tiedä, miten valtuutetun työt yhdistyvät päivätyöhön, mutta uskoo sen onnistuvat hyvin ainakin rivivaltuutettuna. Hän tosin toivoo pääsevänsä myös esimerkiksi palkkapoliittisia valmisteluja tekevään toimikuntaan tai vastaavaan, mutta arvelee koululta löytyvän siinäkin tapauksessa joustoa.

Valtuutetun roolissaan Eskelinen pitää tärkeänä kentän, paikallisyhdistyksen ja oman alueen äänen välittämistä OAJ:n ylimpiin päätöksentekoelimiin – ja toisaalta toisinkin päin, että myös Joutsaan asti saadaan tietämystä siitä, mitä järjestön valtuusto tekee.

Tarja Kuikka

Tagged with →