Luhangan kuntaan on palkattu lukuvuodeksi 2021–2022 ajalle 10.8.2021-31.7.2022 määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja. Aiemmin luokanopettajan tehtävää hoiti Luhangan koulun johtajaopettaja, joka irtisanoutui luokanopettajan tehtävästään 2.8.2021.

Tämän jälkeen luokanopettajan virkaa ei ole voitu julistaa avoimeksi, koska sivistysjohtajan virkavalintaan liittyvä valitus on edelleen kesken. Sen sijaan kuntaan julistettiin auki uusi ja hallinnollinen sivistysjohtajan virka ilman opetusvelvollisuutta. Viime syksynä virkaa tekeväksi sivistysjohtajaksi valittiin määräaikaisesti lainvoimaisuuspäätökseen saakka Tiina Koivuniemi ja määräaikaiseen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään valittiin KM, luokanopettaja Tiina Saikkonen.

Sivistysjohtajan virkavaalista tehdystä valituksesta ei saatu hyvinvointilautakunnan 23.3. pidettyyn kokoukseen mennessä päätöstä. Luhangan koulun rehtorina toimiva vt. sivistysjohtaja on kuitenkin velvollinen valmistelemaan lukuvuoden 2022–2023 henkilöstömitoituksen oppilasmäärää vastaavaksi.

Ennusteiden mukaan tulevien lukuvuosien oppilasmäärät tulevat vähenemään merkittävästi. Ennusteen mukaan lukuvuodelle 2023–2024 oppilaiden lukumäärä on 41 ja lukuvuodelle 2024–2025 puolestaan 33 oppilasta. Lukuvuodesta 2023–2024 lähtien Luhangan koulussa ei tarvita neljättä luokanopettajaa opetusryhmien vähentyessä kolmeen.

Kuitenkin tulevalle lukuvuodelle 2022–2023 Luhangan kouluun tarvitaan vielä neljäs päätoiminen tuntiopettaja, sillä opetusryhmiäkin tarvitaan neljä. Tehtävään ei kuitenkaan voida palkata luokanopettajaa vakituiseen virkaan johtuen vt. sivistysjohtajan virkavaalin keskeneräisyydestä.

Virkaatekevä sivistysjohtaja Koivuniemi esitti hyvinvointilautakunnalle, että Luhangan kouluun palkataan ajalle 9.8.2022-31.7.2023 määräaikainen päätoiminen luokanopettaja. Määräaikaisuuden perusteena on Luhangan kunnan opetustoimessa käynnissä oleva rakenteellinen muutos ja vähenevään oppilasennusteeseen perustuva harkinta. Lisäksi sivistystoimessa keskenoleva valituksenalainen sivistysjohtajan virkavalinta ei mahdollista vakituisen viran auki julistamista.

Hyvinvointilautakunta päätti asian esityksen mukaisesti.

Jonna Keihäsniemi