Maakuntaliitto etsii ympäri Keski-Suomea tuulivoiman rakentamiselle soveltuvia alueita. Joutsasta sellaiseksi on kaavavalmistelussa löydetty Höystösensuon alue Leivonmäeltä.

Tulee huomioida sekin, että maakuntakaavan tekijät käyttävät termiä seudullisesti merkittävä. Tällä tarkoitetaan yli 9 voimalan kokonaisuuksia. Mikään ei kuitenkaan poissulje tätä pienempien voimala-alueiden muodostamista johonkin toiseen paikkaan seutua.

Höystösensuo on osaksi entistä turpeennostoaluetta. Neova Oy:llä (entinen Vapo) on hallussaan 60.000 hehtaarin kiinteistöomaisuus muun muassa turvetuotantoalueissa. Yhtiö on aloittanut useita tuuli- ja aurinkovoiman kehityshankkeita omistamillaan turvetuotannosta poistuvilla alueilla eri puolilla Suomea.

Aurinkoenergia kiinnostaa kaupallisia toimijoita. Monet Neovan hankkeista ovat hybridihankkeita, joissa on tarkoitus toteuttaa sekä tuuli- että aurinkovoimaa. Isot laajat ja tasaiset turvetuotantoalueet soveltuvat hyvin aurinkovoimaloille, joista voisi saada tuhansia megawatteja sähkötehoa. Myös tiestö olisi valmiina.

Ennen rakentamisen aloittamista yhtiö kertoo tekevänsä hankekohtaiset päätökset siitä, onko Neova mukana rakentamisessa ja sähköntuotannossa, vai etsitäänkö hankkeelle ulkopuolinen toteuttaja. Joka tapauksessa aurinkoenergia on yksi nopeasti etenevä energiantuotannon muoto, mikä saattaa näkyä aurinkovoimaloina lähivuosina myös tällä seudulla.

Janne Airaksinen

Tagged with →