Joutsan kunnanhallitus ei lähde edistämään valtuustoaloitteessa esitettyä kunnan testamenttivarojen säätiöittämistä, vaan esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty.

Valtuustoaloitteen joulukuussa jättänyt keskustan valtuustoryhmä perusteli aloitettaan sillä, että nykyisin erillisillä tileillä olemattomalla korkotuotolla olevia rahastovaroja voitaisiin säätiöittämisen myötä sijoittaa matalalla riskillä. Keskustaryhmän arvion mukaan noin 1,5 miljoonan euron pääomasta voisi odottaa vuotuista 50.000–100.000 euron korkotuottoa jaettavaksi kuntalaisten hyvinvointia edistäviin kohteisiin.

Talous- ja hallintojohtaja selvitti säätiöittämisen mahdollisuutta, ja asiassa nousi esille kolme seikkaa. Jos kunnan taseessa ylikatteellisina olevat testamenttivarat siirretään säätiölle, heikkenee kunnan maksuvalmius testamenttivarojen kokonaissumman verran ja käytännössä kunnan on otettava vastaava määrä uutta lainaa.

Testamenttivaroilla tehtävistä hankinnoista saadaan myös vähentää arvonlisävero, kun taas säätiöillä ei ole lähtökohtaisesti arvonlisäverollista toimintaa. Kolmanneksi säätiöiden toiminta on pitkälle säänneltyä ja hallinnon pyörittäminen kallista.

Näin ollen kunnanhallitus päätyi siis esittämään valtuustolle, että aloite on loppuunkäsitelty.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto