Kaksi hyvinvointialueen valtuuston kokousta on takana. Ensimmäinen historiallinen kokous oli teamsina 1.3.2022 ja toinen oli 29.3.2022 Jyväskylän kaupungintalolla. Toisessa valtuustossa käsiteltiin kuntien ja kuntayhtymien lähettämiä selvityksiä hyvinvointialueelle. Selvitykset koskivat siirtyvää henkilöstöä, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevia toimitiloja sekä siirtyvää irtainta omaisuutta, sopimuksia ja vastuita.

Hyvinvointialueelle siirtyy henkilöstöä noin 11 600 työntekijää. Soten ja pelan erilaisia tiloja on esitetty siirtyväksi noin 600.000 m2 ja erilaisia sopimuksia on jopa 4.300 kpl.

Valtuuston kaksipäiväinen valtuustoseminaari oli Peurungassa viime viikolla, jossa yhdessä virkamiesten kanssa mietittiin hyvinvointialueen strategiaa. Strategiatyö ei ole hetkessä valmis ja työ jatkuukin näillä näkymin syksyyn saakka. Valtuuston työskentelyssä ei ole vielä ilmaantunut poliittisia tai alueellisia ristiriitoja, enemmänkin keskustelu on ollut rakentavaa ja keskisuomalaista asukasta huomioivaa. Keskusteluissa ovat näyttäytyneet vaikuttavuus, palvelujen saatavuus, osaava ja tyytyväinen henkilöstö sekä oman hyvinvointialueen hyvä pärjääminen verrattuna muihin hyvinvointialueisiin.

Hyvinvointialueen keskeinen tavoite on saavuttaa vaikuttavat palvelukokonaisuudet, jossa vaikuttaa lainsäädännön vahvat velvoitteet. Taloudelliset raamit ovat tiukat ja siksi on tärkeää, että tuleva hyvinvointialueen johtaja on talousosaaja, mutta myös ymmärtää organisaation toimintaa.

Johtajan tulee myös osata henkilöjohtamista ja ymmärrystä siitä, että mikä vaikutus soten ja pelan osaavalla henkilöstöllä on hyvinvointialueella. Nyt on menossa valtava muutosprosessi, kun noin 11.600 ammattilaista siirtyy hyvinvointialueen organisaatioon. Ja tulevassa organisaatiossa tulee olla selkeä johtamisjärjestelmä sekä hallinto.

Hyvinvointiin kuuluu myös kestävän talouden puoli. Palveluita kannattaa järjestää niin että emme ajele palveluiden perässä ympäri Keski-Suomea.  Tai henkilökunnan ei tarvitse ajella ympäri Keski-Suomea. Ja Keski-Suomessakin joudumme kilpailemaan osaavasta, motivoituneesta sekä sitoutuneesta henkilökunnasta. Ja lisäksi henkilökunta tarvitsee tulevaisuudessa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän, jotta tiedon kulku olisi mahdollisimman kattavaa ja ammattilaisten saatavilla hyvinvointialueella.

Tällä hetkellä on tiedossa kolme keskusteluiltaa, joissa Keski-Suomen asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen strategiaan. Keskustelutilaisuudet ovat 27.4 Saarijärvellä, 3.5 Jyväskylässä ja 19.5 Jämsässä. Näitä tilaisuuksia on mahdollisuus seurata myös suorana lähetyksenä. www.hyvaks.fi – sivustolla on lisää tietoa tapahtumista ja muutoinkin hyvinvointialueen asiaa.

Hyvinvointialueen valtuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja hallitus kokoontuu lähes viikoittain. Asiaa on paljon käsiteltävänä niin virkamiehillä kuin valtuustollakin ennen kuin hyvinvointialue starttaa 1.1.2023.

Sari Hovila

Hyvinvointialueen valtuuston jäsen sekä hallituksen varajäsen