Hallitus on siirtämässä työllisyyspalvelut (TE) kunnille vuoden 2024 aikana. Hallituksen esitys laiksi tulee lausunnolle huhtikuussa 2022 ja laki voimaan 2023.

Laissa tullaan määräämään, että TE-palvelut järjestävillä kuntien yhteenliittymillä tulee olla vähintään 20.000 työvoimapohja. Ylärajaa ei ole. Hyvinvointialueiden rajat eivät muodosta estettä uudelle kuntayhtymälle tai isäntäkunnan hallinnoimalle järjestäjälle.

Alueen pienille kunnille tulee suuria vaikeuksia saada rakennettua tuo 20.000 työssäkävijän rypäs. PARAS- hankkeessa vuonna 2011 jouduttiin vastaavasti haalimaan kahdeksan kuntaa eri puolilta Keski-Suomea, jotta saatiin aikaan Seututerveyskeskus. Ongelmia voi ennustaa syntyvän siinä, siirtyvätkö valtion TE- virkailijat pieniin kuntiin.

Juuri aloittanut hyvinvointialue (HVA) ei voi asiaa hoitaa, koska lainsäädäntö rajoittaa tiukasti sen toiminnan sisältöä. Toisaalta on yleisesti tiedossa, että HVA:lle ollaan tulevina vuosina antamassa lisätehtäviä.

Ehdotan täten, että Keski-Suomen kunnat päättäisivät yksissä tuumin perustaa tuon vaadittavan TE- alueen. Se olisi sitten valmiina ja sillä olisi ne ”laajat hartiat”. Yhteistyömahdollisuuksiakin voisi löytyä organisaatioiden välillä jo ennen tulevia lakiuudistuksia esimerkiksi ICT- asioissa.

Kalle Willman

kunnanvaltuutettu Joutsa