Joutsalainen TUO TUO Arts ry on saanut Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) 30.000 euroa korona-avustusta näyttelyiden ja taiteilijapalvelujen kuluihin. Taike jakoi huhtikuun alkupuolella taiteen tai kulttuurialan yhteisölle yhteensä runsaan 3,6 miljoonan euron verran avustuksia koronapandemian vaikutusten vähentämiseen ja taiteilijoiden työllistämiseen. Avustuksia sai 89 tahoa.

Avustuksilla Taike haluaa vahvistaa yhteisöjen valmiuksia toimia pandemian jälkeisessä muuttuneessa tilanteessa. Hankkeilla kehitetään taiteenalojen rakenteita ja työllistetään taiteilijoita. Noin puolet avustuksista oli monitaiteen tai musiikin yhteisöjä.

TUO TUO lukeutuu ensin mainittuihin. Keväällä 2020 Pynnölän entisellä koululla toimintansa aloittanut TUO TUO on järjestänyt kulttuuritoimintaa laajalla skaalalla, muun muassa taidenäyttelyjä ja residenssitoimintaa.

Tarja Kuikka

Tagged with →