Luhangan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 14.3. Luhangan Vesihuolto Oy:n tilannetta ja päätti pyytää selvitystä yhtiön tilanteesta. Selvityksessä tuli käydä ilmi, millä toimenpiteillä yhtiö kykenee selviytymään vesihuolto- ja osakeyhtiölain mukaisista velvoitteistaan ja lisäksi selvityksessä piti antaa riskianalyysi yhtiön toiminnasta ja sen toimintaympäristöstä.

Alun perin selvitys pyydettiin toimittamaan kuntaan 8. huhtikuuta mennessä. Luhangan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Risto Salonen antoi kunnalle tiedoksi 1. huhtikuuta lisäaikapyynnön selvityksen tekemiseen.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13. huhtikuuta. Kunnanhallitus päätti antaa jatkoaikaa selvityksen tekemiseen hakemuksen mukaisesti 8.6.2022 asti.

Jonna Keihäsniemi