Joutsan kunnalle on myönnetty 122.000 euroa valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023. Varhaiskasvatukseen osoitettu avustus on suuruudeltaan 54.000 euroa ja esi- ja perusopetukseen osoitettu 68.000 euroa.

Opetusministeri Li Andersson myönsi aiemmin tällä viikolla yhteensä runsaat 102 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen mainituille vuosille. Avustukset jaettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.

Avustuksilla vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa kohdentamalla tukea niille kouluille ja päiväkodeille, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti huono-osaisemmilla alueilla. Lisäksi niillä vahvistetaan laadukkaiden oppimistulosten saavuttamista ja hyvinvointia sekä pienennetään lapsi- ja opetusryhmäkokoja.

Joutsan kunnan saama avustus kattaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan 80 prosenttia kunnassa suunnitellun toiminnan kustannuksista.

– Avustusta käytetään varhaiskasvatuksessa erityisopettajan ja avustajan palkkaamiseen sekä perusopetuksessa opettaja- ja ohjaajatyön lisäämiseen. Tavoite on lisätä mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen sekä varhaiseen tukeen, kertoo Sirkka.

Tarja Kuikka