Keski-Suomen maakuntaliitto on kiertänyt ympäri maakuntaa esittelemässä uuden maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoa. Tiistaina materiaalia oli nähtävillä Joutsan pääkirjaston näyttelytilassa. Paikalla olivat maakuntaliitosta suunnittelujohtaja Markus Erkkilä ja paikkatietosuunnittelija Juuso Huhtala.

Kiinnostuneita kävi paikalla parikymmentä henkeä. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 nimellä kulkeva kaava osoittaa ehdotukset maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävistä tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuvista alueista.

Joutsassa sellaiseksi alueeksi on paikallistettu Leivonmäen itäpuolinen Höystösensuo. Pinta-alaan perustuvan arvion perusteella sinne mahtuisi 10 tuulivoimalaa, ja teoreettinen maksimi puhuu jo 14 myllystä.

Höystösensuo on maakunnan eteläisimmän osan ainut tuulivoimalle ehdotettu alue. Seuraavaksi lähimmät löytyvät vasta Petäjäveden ja Keuruun välimaastosta. Pääosa uusista alueista onkin kartoitettu maakunnan pohjoisosiin Suomenselän maisemiin.

– Nyt asiasta kiinnostuneiden tulee kertoa mielipiteensä, nyt on oikea aika vaikuttaa, kannustaa suunnittelujohtaja Erkkilä.

Maakuntakaavan näkökulma mitataan 20 vuodessa, mutta Erkkilän mukaan on selvää, että keskipitkällä välillä tuulivoimaloita alkaa rakentumaan. Ja nimenomaan maakuntakaava on siinä keskeinen ohjaava tekijä.

– Yhteiskunta siirtyy kohti fossiilittoman energian tuotantomuotoja. Myös Ukrainan sota ja pyrkimys irtautua Venäjältä tuotavasta öljystä ja kaasusta on näkynyt tämän esittelykiertueen keskusteluissa, kertoo Erkkilä.

Keski-Suomen liitto pyytää valmisteluaineistosta mielipidettä tai mahdollista lausuntoa kirjallisena viimeistään 5.5.2022. Valmisteluaineistot ovat nähtävillä 5.5. asti.

Tuulivoimaloiden teknologisen kehittymisen ja kokonaiskorkeuksien kasvamisen myötä Keski-Suomi näyttäytyy maakuntaliitolle tuulivoimalle potentiaalisena alueena. Maakunnassa on tällä hetkellä vireillä noin 30 tuulivoimahanketta. Voimassa oleva maakuntakaava on vanhentunut tuulivoiman ohjausvaikutuksen kannalta.

Selvitystä varten laadittiin Keski-Suomen liiton omana työnä paikkatietopohjainen tuulivoima-analyysi. Analyysissä suljettiin pois ne alueet, jotka olemassa olevan tiedon perusteella eivät sovellu seudullisesti merkittäväksi tuulivoimatuotannon alueeksi tai joille tuulivoimapotentiaalin osoittaminen ei ole muutoin tarkoituksenmukaista.

Seudullisesti merkittäväksi tuulivoimatuotannoksi katsotaan Keski-Suomessa yli 9 voimalan kokonaisuudet. Voimaloiden vaikutuksia mitoittavana tekijänä on huomioitu vähintään 300 metrin kokonaiskorkeus.

Höystösensuosta todetaan, että osa tuulivoimatuotantoon soveltuvasta alueesta on entistä turpeennostoaluetta. Paikalla on varjo- ja riippuliitotoimintaa. Alue on aineiston mukaan liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.

Alueelle on ehdotettu rakennettavaksi aurinkovoimaloita. Idea ei sulje tuulivoimaa pois, pikemminkin päinvastoin.

– Se olisi hybridimalli, jossa kummankin tuotantomallin laitteistot hyötyisivät alueelle rakennettavasta sähkönsiirron infrasta. Tuulivoima tuottaa eniten talvella, ja aurinkoenergia eniten kesällä, joten mallit tukisivat toisiaan hyvin, pohtii suunnittelujohtaja Erkkilä.

 Maakuntakaavan päivitys tuulivoiman osalta aiotaan saada valmiiksi kevääksi 2023.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Keski-Suomen maakuntaliitto on kiertänyt ympäri maakuntaa esittelemässä uuden maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoa. Joutsan kirjastossa paikalla olivat tiistaina suunnittelujohtaja Markus Erkkilä (oik.) ja paikkatietosuunnittelija Juuso Huhtala.

Kaavaluonnoksen kohdekortti piirtää kuvan mukaisen rajauksen Höystösensuon potentiaaliselle tuulivoimala-alueelle Leivonmäen taajaman itäpuolelle.