Sydänliiton maaliskuun lopulla julkaiseman Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelun mukaan Joutsalla ja Luhangalla on parannettavaa sydänturvallisuuden tasossa. Palvelusta voi tarkistaa kuntien ja hyvinvointialueiden sydänturvallisuuden tason, joka muodostuu neljästä mittarista: sydäniskurien määrästä, niiden sijoittelusta, sepelvaltimotaudin ilmaantuvuudesta alueella ja näiden yhteisvaikutuksesta alueen sydänturvallisuuteen. Lisäksi mukana on ensiapukoulutusten suhteellista määrää kuvaava apumittari.

Tällä hetkellä mittaristo painottaa Sydänliiton mukaan vahvasti sydäniskurien määrää ja harkittua sijoittelua sydänturvallisuuden tason laskennassa.

Suomen sydänterveellisin kunta on verkkopalvelun mukaan tällä hetkellä Kustavi, jonka sydänturvallisuuden taso on 78/100. Joutsan taso on 58/100. Verkkopalvelun mukaan Joutsassa oli viime vuoden lopulla 11 sydäniskuria. Tasossa on sivuston mukaan parannettavaa, samoin sydäniskurien sijoittelussa. Sivustolla ehdotetaankin, että sydäniskureita tulisi olla erityisesti alueilla, joihin ensihoidon saapuminen kestää kauemmin, siis ydintaajaman ulkopuolella.

Luhangan sydänturvallisuuden taso on tällä hetkellä verkkopalvelun mukaan 51/100. Luhangassa oli viime vuoden lopulla kaksi sydäniskuria, mitä pidetään hyvänä määränä suhteessa asukaslukuun. Myös Luhangan kohdalla ehdotetaan, että sydäniskureita tulisi olla erityisesti alueilla, joihin ensihoidon saapuminen kestää kauemmin.

Sydänliiton mukaan Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelu on suunnattu erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille, ja sen tarkoituksena on konkretisoida ja tuoda kuntien sydänturvallisuus näkyväksi sekä toimia työkaluna sydänturvallisuuden parantamiseksi.

Tarja Kuikka

Tagged with →