Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 25.3.2022 vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Vuonna 1972 perustettu yhdistys on Joutsan suurin eläkeläisjärjestö, jossa oli 31.12.2021 jäseninä 143 miestä ja 234 naista sekä 13 yhteisöä. Vuoden aikana yhdistykseen hyväksyttiin 23 uutta jäsentä.

Kertomusvuonna jatkui ja yhdistyksen toimintaa sävytti edelleen maailmanlaajuinen koronapandemia. Jäsenistölle pyrittiin järjestämään toimintaa, joka täytti viranomaisten määräykset terveysturvallisuudesta. Vakiintuneen jäsenmäärän ja johdonmukaisen suunnittelun ansiosta yhdistyksen talous pysyi kuitenkin vakaana. Vuoden 2021 tulos oli ylijäämäinen 593,40 euroa. Toiminnallinen tulos pysyi tyydyttävänä muun muassa sen ansiosta, että yhdistys sai Toimekasta toimintaa -avustusta 800 euroa ja uudistunut vuosijulkaisu Enemmän Elämään saavutti hyvän ilmoitusmyynnin.

Vuonna 2021 yhdistyksen hallituksessa toimivat Aarre Talja (pj.), Heikki Kuurne (vpj ja vaikuttajavastaava), Pirkko Kiviö (rahastonhoitaja ja jäsenasioiden hoitaja, facebook-ylläpitäjä), Sirkka Långström (matkavastaava), Anja Salonen (kerhoyhteyshenkilö), Seija Pekkala (emäntä) ja Jalo Hakokivi (liikuntavastaava). Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä ja kotisivuvastaavana toimi Maija Salonen, kirjanpitäjänä aloitti Riitta Nurminen ja toiminnantarkastajana jatkoi Raija Untolahti.

Toimintavuonna tapahtumia oli yhteensä 85, osallistujia 1.496 eli keskimäärin 18 osallistujaa/tapahtuma. Vuoden aikana toteutettiin neljä juhlatapahtumaa, teatterissa ja konsertissa käytiin yhden kerran kummassakin, jäsenmatkoja tehtiin kolme (Valamon luostari, Sokkomatka, Ruskamatka Saariselälle). Linnunlauluretki ja rantakalailtapäivä myös toteutuivat onnistuneesti.   Kaiken kansan tansseja onnistuttiin järjestämään kaksi kertaa.

Liikuntaa jäsenistö harrasti poikkeusvuonnakin kiitettävästi ja liikuntakortteja palautettiin 25 ja liikuntakertoja oli yhteensä 5641.

Apunen-vapaaehtoistoiminta teki arvokasta ja suunnitelmallista työtään ikäihmisten ja apua tarvitsevien parissa rajoitusten puristuksessa. Vapaaehtoiskortteja palautti 30. Kortin palauttaneista kukin antoi noin 65 tuntia aikaansa vapaaehtoistoimintaan, yhteensä 1.899 tuntia.

Kerhotoiminta oli suurimman osan vuodesta tauolla. Keskiviikkokerho ehti kokoontua 13 kertaa ja Hengellinen kerho 3 kertaa. Mölkky- ja keilakerho kokosivat yhteensä 269 osallistujaa, millä paikattiin osaksi Keskiviikkokerhon tauolla olevaa toimintaa. Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen joukkue sijoittui hopealle Eläkeliiton Keski-Suomen piirin keilamestaruuskisassa. Joukkueessa heittivät Olli Parkkonen, Pekka Mattila ja Pertti Vesalainen.

Eläkeliiton Joutsan yhdistys on tehnyt hyvää yhteistyötä sekä Keski-Suomen piirin että kattojärjestö Eläkeliiton kanssa.  Piirihallituksen jäsenenä, yhdistyskehittäjänä sekä VI-alueen vapaaehtoisvastaavana on toiminut puheenjohtaja Aarre Talja.

Jäsenistön palvelemiseksi ja yhteishengen luomiseksi kertomusvuonna käytössä oli yhdistyksen kotisivujen rinnalla Facebook.  Eläkeliiton Keski-Suomen piirin julkaisema perinteinen Joulutervehdys-lehti uudistui ja sen nimeksi valittiin Enemmän Elämään.  Maija Salonen kuului lehden toimituskuntaan.

Yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan Herman Mannisen viitoittamalla tiellä saa luottaa, että “niin kauan kuin on elämää, pitää olla myös toivoa”.

Maija Salonen