Viime vuosi oli kunnille vaikea. Niin myös meille. Korona-pandemian jatkuminen haastoi kuntalaisia, kunnan työntekijöitä ja kuntataloutta. Vaikka valtio antoi korona-avustuksia, jäi monen kunnan tilinpäätös tappiolle. Alijäämää ovat tehneet tämänhetkisen tiedon mukaan lähikunnista ainakin Hartola ja Pertunmaa ja Keski-Suomesta muun muassa Laukaa ja Keuruu.

Joutsan tuloksessa on kuitenkin syytä hymyyn. Vuoden 2021 tilinpäätöksemme oli 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kertynyttä ylijäämää meillä on nyt 4,1 miljoonaa euroa, mikä on tarpeellinen puskuri tulevia vuosia varten.

Toimintakulumme vähenivät edellisvuoteen verrattuna, kun taas samaan aikaan toimintatuotot kasvoivat. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Saimme 500.000 euroa harkinnanvaraista valtionosuutta. Lainoja maksettiin pois. Sosiaali-, tekninen- sekä opetus- ja kulttuuritoimi jopa alittivat määrärahansa.

Tämä kaikki kertoo siitä, että kunnassamme on tehty hyvää työtä. Kiitos siitä kaikille työntekijöille.

Emme ole kriisikunta, vaan kaukana siitä. Kriisikunnaksi emme myöskään halua, joten tiukka taloudenpito jatkuu, sillä ensi vuonna vähenevät myös valtionosuudet. Onneksi positiivisia merkkejäkin on ilmassa.

Olimme viime vuonna muuttovoittokunta eli kuntaamme muutti 34 henkilöä, mikä on iso lisäys. Sijoituimme kuntien elinvoimamittauksessa maaseutumaisten kuntien parhaaksi Keski-Suomessa ja olimme valtakunnallisesti kolmas. Työllisyystilanteemme on viidenneksi paras tällä hetkellä Keski-Suomen kunnista. Hoitoalalla, metallialalla ja palvelluissa meillä on jopa pulaa työntekijöistä.

Joutsaa on kehitetty johdonmukaisesti, mutta maltillisesti. Kiitos siitä kuuluu taas kaikille luottamushenkilöille. Yrittäjäystävällisyydessä meillä on kuitenkin vielä tekemistä, jotta uudet toimialat ja yritykset uskaltavat tänne investoida.  Luottamushenkilöt ovat tässä avainasemassa.

Tehdäänkö Joutsassa mitään oikein? Tähän kysymykseen olen joutunut kunnanhallituksen puheenjohtajana usein vastaamaan. Joutsalainen päätöksenteko näyttäytyy paikallislehteä lukeville jatkuvina valituksina, hallinto-oikaisuina, salailuna, eriävinä mielipiteinä, pelotteluna kriisikuntakriteereistä jne. En ihme, jos kuntalaiset ovat hämillään ja kuntakuvamme on huono.

Tällä valtuustokaudella, joka on kestänyt nyt reilut puoli vuotta, on tehty poikkeuksellisen paljon valituksia ja oikaisuvaatimuksia. Valituksista aiheutuvaan hallinnolliseen työhön on virkamiehiltä kulunut nyt vajaa kolme kuukautta kestäneen seurantajakson aikana peräti 1,5 kuukauden täysipäiväinen työpanos – oman perustyönsä ohella!

Hintalappu tälle työlle on iso. Kaikki on pois kuntamme kehittämisestä ja kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista. Tilanne on kestämätön.

Siis tehdäänkö Joutsassa mitään oikein? Kysymykseen on helppo vastata. Joutsassa toimitaan oikein ja mikä tärkeää -myös oikea-aikaisesti. Viime vuoden tulos puhukoon puolestaan, jos joku muuta epäilee.

Päätöksenteko on suunnitelmallista, tavoitteellista ja lakien sekä hyvän hallintotavan mukaista. Hallintosääntömme ja kuntastrategiamme uudistetaan tämän vuoden aikana vastaamaan muun muassa hyvinvointialueen mukanaan tuomia toiminnallisia muutoksia. Konsernijaosto päivitti juuri sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Talouttamme hoidetaan kuntalain ja kirjanpitolain mukaisesti ja laskut tarkastetaan vähintään kahden silmäparien kautta.

Valmistelu on virkamiesvetoista, kuten kunnassa yleensä, mutta Joutsassa myös avointa. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä kaikkien halukkaiden valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien kesken. Myös muut luottamushenkilöt otetaan mukaan valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa järjestämällä infotilaisuuksia, yhteisiä ryhmäkokouksia ja seminaareja.

Jos joku kutsuu tällaista osallistavaa toimintaa salailuksi, on syytä päivittää kuntademokratian opit 2020-luvulle. Jos taas joku valtuutettu näistä mahdollisuuksista kieltäytyy toistuvasti, on syytä perustella omille äänestäjilleen, miksi ei kykene yhteistyöhön muiden valtuutettujen kanssa.

Sillä kuntapolitiikka on – ei yksilösuoritus eikä varjonyrkkeilyä – vaan joukkuepeliä. Viime vuoden tulos oli voitollinen. Jatkossa tarvitsemme kaikki pelaajat kentälle pelaamaan samaan maaliin.

Pauliina Maukonen

kunnanhallituksen puheenjohtaja