Etätyöstä tuli viime vuonna Joutsan kunnassa pysyvämpi työskentelymuoto. Kunnan henkilöstö teki tuolloin, toisena koronavuonna, enemmän etätöitä kuin vuonna 2020, jolloin koronavirusepidemia julistettiin alkuvuodesta maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Muualla kuin varsinaisessa työskentelypaikassa tehtyjä työpäiviä kertyi henkilöstölle vuonna 2021 yhteensä 1.113, eli vajaat 700 päivää enemmän kuin edellisvuonna.

Tämä käy ilmi kunnan viime vuoden henkilöstökertomuksesta, jota kunnanhallitus käsitteli hiljattain ja jonka hyväksymistä se esittää valtuustolle. Henkilöstökertomus sisältää tiedot muun muassa kunnan henkilöstön määrästä, rekrytoinneista, henkilöstön poissaoloista sekä henkilöstökuluista.

Vuonna 2021 oli osan aikaa vuodesta voimassa valtakunnallinen etätyömääräys tai vahva etätyösuositus niille, joille etätyöskentely oli työtehtävän puolesta mahdollista. Joutsan kunnassa etätyötä teki vuoden aikana 30 työntekijää, eli hieman useampi kuin edellisvuonna. Suurin yksittäinen etäpäivien määrä yksittäisellä henkilöllä oli 115 työpäivää, pienin 2 päivää. Eniten etänä työskenneltiin talous- ja hallintopuolella.

Kunnalla oli viime vuoden lopulla kaikkiaan 282 työntekijää, eli 13 enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä noin 80 prosenttia oli vakinaisia. Suurin osa henkilöstöstä, yli sata työntekijää, työskenteli hyvinvointi- ja sivistysosastolla, toiseksi eniten henkilöstöä oli perusturvassa.

Henkilöstön keski-ikä oli 47,9 vuotta, ikärakenteen ollessa painottunut yli 55-vuotiaisiin. Palvelusuhteet olivat koko henkilöstöllä keskimäärin noin kymmenen vuotta. Yleishallinnossa työntekijöiden työsuhde kuntaan on kestänyt keskimäärin hieman reilu 12 vuotta, teknisellä osastolla lähes saman verran. Opetus- ja kulttuuritoimessa ja sosiaalitoimessa työsuhteen keskimääräinen kesto oli lyhyempi, sillä molemmissa joudutaan käyttämään työntekijöitä lyhyissä sijaisuuksissa.

Sairauspoissaoloja kunnan henkilöstölle kertyi viime vuonna edellisvuotta vähemmän, 2.871 työpäivää eli 3.819 kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja oli hieman useammalla työntekijällä kuin edellisvuonna, kaikkiaan 192 henkilöllä, mutta sairaslomien pituudet olivat lyhyempiä. Perusturvassa sekä hyvinvointi- ja sivistysosastolla sairauspoissaolot kasvoivat, muilla osastoilla vähenivät. Lisäksi työntekijöille kertyi poissaoloja esimerkiksi perhevapaista.

Kunnan henkilöstökulut olivat viime vuonna 12 miljoonaa euroa, eli noin 300.000 euroa edellisvuotta vähemmän. Esimerkiksi luottamushenkilöiden palkkioiden määrä ja määräaikaisten työntekijöiden palkkakulut kasvoivat edellisvuodesta.

Tarja Kuikka