Joutsan kunnanhallitus käsitteli 24.1.2022 pidetyssä kokouksessaan osallistavaa budjetointia, jossa yksi osoitettu kohde oli Käkikumpu. Työryhmän esityksen mukaisesti kunnanhallitus päätti, että osallistavaan budjetointiin varatut rahat käytetään Joutsan Keskuspuiston ja Perhepuisto Käkikummun viihtyisyyden lisäämiseen sekä varustelun parantamiseen. Asia annettiin eteenpäin teknisen lautakunnan toteutettavaksi, joka käsitteli asiaa kokouksessaan 31.3.2022.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.9.2021 todennut, että kunta ei ota Perhepuisto Käkikumpua hoitovastuullensa. Taustalla on MLL Leivonmäen antama esitys, jonka mukaan yhdistys ei tällä hetkellä kykene hoitamaan, ylläpitämään ja kehittämään puistoa. Lisäksi Joutsan kunnan tekninen- ja ympäristöosastolta on Leivonmäen osalta vähennetty 50 % työvoimasta, mikä hankaloittaa puiston mahdollista hoitovastuun siirtämistä kunnan vastuulle.

Käkikummun puisto sijaitsee kiinteistöllä, josta suurimman osan omistaa seurakunta ja vain pieni maa-alue kuuluu Joutsan kunnan omistukseen. Mikäli puistoon tehtäisiin investointeja, tulisi ne sijoittaa pääosin seurakunnan maalle. Tällöin seurakunta olisi taho, joka vastaisi puistossa tapahtuneista mahdollisista henkilövahingoista tai muista vahingoista. Lisäksi Joutsan kunta ei voi päättää laitteiden sijoittamisesta seurakunnan alueelle, vaan siitä päättää kiinteistön omistaja eli seurakunta.

Tekninen lautakunta päätti jättää osallistavan budjetoinnin pöydälle lisäselvityksiä varten. Lisää selvityksiä tarvitaan seurakunnan, MLL:n ja kunnan kesken. Tahtotila on jakaa rahat Joutsan ja Leivonmäen kylien kesken osallistavan budjetoinnin mukaisesti.

Jonna Keihäsniemi