Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut on järjestänyt 1.4. alkaen lapsen ja erillään asuvan vanhemman tuetut ja valvotut tapaamiset sekä lapsen valvotut vaihdot Joutsassa ja Luhangassa. Samaa palvelua käyttää 14 muutakin keskisuomalaista kuntaa.

Jyväskylän kaupunki vastaa palveluiden järjestämisestä, ohjauksesta ja koordinoinnista. Varsinaisten tapaamisten valvonnan hoitavat tehtävää varten kilpailutettujen palveluntuottajien sosiaalialan ammattilaiset.

Muutosvaiheessa ja muutoksista Jyväskylän lastenvalvojat neuvottelevat jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Kunnat tiedottavat, että osa käytännön asioista voi muuttuu. Tuttu tai aiempi tapaamispaikkakunta tai -paikka voivat vaihtua tai ammattilaiset, jotka hoitavat tapaamisten valvontaa.

Tavoitteena on, että palvelu jatkuu mahdollisimman joustavasti. Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja alueellisia tarpeita vastaavaksi.

– Jyväskylän perheoikeudellisten palveluiden palveluohjaajat ohjaavat ja neuvovat valvottujen tapaamisten asiakkaita, tekevät asiakaskohtaiset palvelu- ja maksupäätökset sekä tekevät yhteistyötä tapaamispaikkojen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa, selventää johtava lastenvalvoja ja sosiaalityöntekijä Mirja Laitinen Jyväskylän kaupungilta.

Lapsella on lain mukaan oikeus tavata erillään asuvaa vanhempaansa. Vastuu tapaamisoikeuden toteutumisesta on ensisijaisesti vanhemmilla. Lapsen tapaaminen voidaan perustellusta syystä määrätä ja sopia valvotuksi tai tuetuksi tai lapsen vaihto vanhemmalta toiselle valvotuksi vaihdoksi. Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut järjestää 1.4. alkaen lapsen ja erillään asuvan vanhemman tuetut ja valvotut tapaamiset sekä lapsen valvotut vaihdot myös 15 muulle Keski-Suomen kunnalle.

Valvottuja tapaamisia, valvottuja vaihtoja tai tuettuja tapaamisia voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaan käräjäoikeuden päätöksellä tai lastenvalvojan vahvistamalla tapaamissopimuksella. Valvojan tehtävänä on taata lapsen turvallisuus tapaamis- ja vaihtotilanteissa. Valvoja laatii jokaisesta tapaamisesta tai vaihdosta raportin. Palvelun piirissä on tällä hetkellä noin 150 lasta.

Muutoksen myötä tuettujen ja valvottujen tapaamisten ja vaihtojen asiakasperheet asioivat Jyväskylän perheoikeudellisten palveluiden kanssa, eivät jatkossa lapsen kotikunnan sosiaalipalveluiden kanssa. Perheoikeudellisten palveluiden tuottaminen alueellisena yhteistyönä alkoi 1.1.2021.

Janne Airaksinen

Tagged with →