Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle perustettavan Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymistä ja kunnanjohtajan valtuuttamista allekirjoittamaan tämän uuden kuntayhtymän lopullinen perussopimus.

Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyisi jakautumissopimuksen Vaalijalan kuntayhtymän ja Sateenkaaren koulun kuntayhtymän välillä ja valtuuttaisi mainittujen tahojen yhtymähallitukset viimeistelemään ja allekirjoittamaan jakautumissopimuksen, kun Sateenkaaren koulun kuntayhtymä on perustettu.

Sateenkaaren koulu on esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjoava erityiskoulu, jonka käyttäjäkuntiin Joutsa kuuluu. Koulu toimii muun muassa kuntoutus-, koulutus- ja asumispalveluja erityistä tukea tarvitseville tarjoavan Vaalijalan kuntayhtymän alaisuudessa.

Hyvinvointialueuudistuksesta johtuen Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa tämän vuoden lopussa, ja sen toiminta, varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille. Sateenkaaren koulu ei siirry, ja Vaalijalan kuntayhtymä onkin tiedustellut jäsenkunniltaan sekä Sateenkaaren koulun käyttäjäkunnilta mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä, Sateenkaaren koulun kuntayhtymä. Sen perustamisen jälkeen koulun toiminta, siihen liittyvä henkilöstö ja varat irrotettaisiin Vaalijalan kuntayhtymästä.

Tarja Kuikka