Joutsan valtuustossa 20.12.2021 jätettiin valtuustoaloite koskien vesihuollon kehittämistä sekä vesihuoltolain uudistuksen huomiointia. Joutsan kunnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan 14.3.2022 ja siirsi sen valmistelun tekniselle toimelle.

 Vesihuoltolain mukaan vesihuollon yleinen kehittäminen kuuluu kunnalle. Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueen vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa. Lisäksi kunnan tulee osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Joutsassa toimii kunnan tytäryhtiö Joutsan Vesihuolto Oy sekä lisäksi useita yksittäisiä vesiosuuskuntia. Viime vuosina vesihuollon toimintaympäristömuutokset ovat olleet erityisen huomattavia johtuen taloudellisen tilanteen kiristymisestä, yhdyskuntarakenteen muuttumisesta sekä lainsäädännön muutosten ja velvoitteiden lisääntymisestä.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja kehittämistarpeet huomioiden Joutsan kunnan alueella toimivien vesilaitoksen ja osuuskuntien nykytilanteesta olisi hyvä teettää kattava selvitystyö, jossa selvitettäisiin lisäksi lähivuosina eteen tulevat mahdolliset haasteet.

Tekninen lautakunta päätti esittää vuoden 2023 investointilistalle 50.000 euron määrärahan varaamista Joutsan kunnan vesihuollon selvitystyöhön.

Jonna Keihäsniemi