Joutsan kunta sitoutuu tuoksuttomuuden periaatteisiin, jotta voimakkaista tuoksuista yliherkille ja allergisille henkilöille koituvia terveysriskejä voitaisiin vähentää. Päätöksen asiasta teki Joutsan kunnanhallitus, mutta esitys tuoksuttomuudesta on alun perin kunnan työsuojelutoimikunnan. Työsuojelutoimikunta myös sai kunnanhallitukselta valtuudet laatia asiaan liittyvä ohjeistus.

Jatkossa kunnan työntekijöiden toivotaan osoittavan huomaavaisuutta tuoksuyliherkille työkavereille ja asiakkaille lopettamalla voimakkaiden haju- ja partavesien, hajustetun kosmetiikan ja hiusten viimeistelyaineiden käyttäminen työpaikalla. Heitä myös kehotetaan suosimaan tuoksuttomia pesu- ja huuhteluaineita sekä huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta.

Toiveena on, että myös kunnan toimipisteissä asioivat asiakkaat huomioisivat samat hajusteettomana asioinnin periaatteet.

Tarja Kuikka

Tagged with →