Joutsan kunta on mukana ICT-muutoshankkeessa, jolla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toteutuminen tietoteknisten ratkaisujen osalta Keski-Suomessa. Asiasta päätti Joutsan kunnanhallitus.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa ensi vuoden alusta maakunnan kuntien ja kuntayhtymien ICT-ratkaisut ja infrastruktuurit, muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmät, siirtyvät hyvinvointialueelle. Siihen mennessä kuntien ja kuntayhtymien on toteutettava palveluiden siirto tai ristiin käyttö eri infrastruktuurien välillä, jotta palvelut toimivat sekä ammattilaisille että asiakkaille.

ICT-muutoshankkeessa korvataan valtionavustusten kautta kunnille hyvinvointialuesiirtojen ICT-muutostöistä aiheutuneita kuluja. Hyvinvointialueen laskelmien mukaan Joutsan kunnalle maksettava osuus voisi olla tämän vuoden aikana noin 10.000 euroa.

Tarja Kuikka