Joutsan kunta joutuu selvittämään oikeuskanslerille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiinsa kohdistuvia investointeja. Selvityspyynnön taustalla on Kalle Willmanin tekemä kantelu, jossa hän katsoi kunnan muun muassa uuden terveyskeskushankkeensa yhteydessä paloitelleen hankkeen investoinnit pienempiin osiin kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain vastaisesti.

Willman myös arvosteli aluehallintoviraston viime marraskuussa antamaa, Joutsan kuntaa koskevaa valvontapäätöstä, ja pyysi oikeuskansleria tutkimaan, onko avi tulkinnut rajoituslakia virheellisesti valvontatoimessaan.

Oikeuskansleri pyysi kunnalta selvitystä erityisesti siitä, mitä keskusteluja se on käynyt kantelussa mainituista investoinneista sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, ja mitä mahdollista ohjeistusta se on saanut esimerkiksi tarvittavista poikkeusluvista.

Selvityksessään kunta toteaa vuonna 2019 rakentamaan aletun ja seuraavana vuonna valmistuneen sotekeskuksen kustannusten ollessa hankkeeseen lähdettäessä 4,92 miljoonaa euroa. Muutos- ja lisätöistä johtuen kustannukset nousivat 5,15 miljoonaan. Selvityksessä todetaan, että tieto rajoituslain yli 5 miljoonan ylityksestä on syntynyt kesän 2020 aikana lisä- ja muutostöiden käsittelyn aikana.

Selvityksen mukaan tekninen johtaja oli yhteydessä helmikuussa 2021 sosiaali- ja terveysministeriöön, aiheena sotekeskus ja Palvelukeskus Jouseen remontoitava sairaanhoidon kuntoutuksen ja kotiin vietävien palvelujen yksikkö (sakuko). Tällöin varmentui, ettei sotekeskus- ja sakuko-hankkeita lasketa yhteen, sillä rakennusosat ovat selkeästi erillään ja rakennushankkeiden välissä selkeä tauko. Kustannusarvioltaan noin 2,2 miljoonan euron sakuko-hanke käynnistyi maaliskuussa 2021, ja yksikkö otetaan käyttöön lähiaikoina.

Parhaillaan rakennettavan suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen uudisrakennuksen todetaan kunnan selvityksessä olevan selkeästi erillään sotekeskuksesta ja sakuko-yksiköstä. Alun perin hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin noin 1,7 miljoonaa. Myöhemmin kustannusennuste nousi 1,86 miljoonaan, sillä rakennusurakkaan sisällytettiin myös vanhan Helperin kiinteistön purkutyöt. Nyt kustannusarvio on jo 2,3 miljoonaa euroa.

Kustannusten nousun syynä on Joutsan kunnan teknisen johtajan Juha-Matti Näykin mukaan se, että tilaohjelmassa rakennushanke on noin 550 neliömetriä, kun taas tarjottu hanke oli noin 670 neliömetriä. Erotus kerrottuna neliömetrihinnalla selittää Näykin mukaan kustannusten nousun.

– Rakennushankkeen tarjottu hinta oli 2,18 miljoonaa euroa. Lisäksi kustannuksia tulee rakennuttamisesta ja valvonnasta. Se vuoksi kustannusarvioksi on todettu 2,3 miljoonaa euroa. Lisätöitäkin saattaa tulla, sanoo Näykki.

Tarja Kuikka