Luhankalainen ympäristöteknologian ja maanmittaustekniikan insinööri Jari Lämsä on valittu Toivakan kunnan tekniseksi johtajaksi. Asiasta päätti Toivakan kunnanhallitus. Lämsä on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1. toukokuuta alkaen.

Lämsä on työskennellyt aiemmin Joutsan kunnan teknisenä johtajana.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto

Tagged with →