Maakuntakaavan kehittämissykli mitataan yleensä kymmenissä vuosissa, ja siksi moni kansalainen ei siihen kiinnitä mitään huomiota. Kyse on yleispiirteisestä suunnitelmasta alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön kannalta tarpeellisia paikkoja maakuntatason näkökulmasta.

Nyt valmisteilla oleva Keski-Suomen maakuntakaava 2040 osoittaa ehdotuksia tuulivoimalle parhaiten soveltuvista alueista. Näihin on syytä paneutua huolella, sillä tuulivoiman rakentaminen maassamme on kiivastahtista. Rakentamisen painopiste on vain ollut aivan muualla kuin Keski-Suomessa.

Pirkanmaalla Parkanossa ja Kihniössä väki hämmästyi viime vuonna, kun tuulivoimayhtiöt käynnistivät solkenaan useita uusia tuulivoimahankkeita. Hankkeet suuntautuivat pääosin kuitenkin sen mukaan, miten Pirkanmaan vuodelta 2014 oleva maakuntakaava oli tuulivoimalle potentiaalisia alueita listannut. Ukrainan sodan on vielä arvioitu vauhdittavan öljyn ja maakaasun korvaavien energiamuotojen rakentamista.

Energiaa tarvitaan. Voimalat tuottavat myös kiinteistöverotuloja, mutta toisaalta melu ja ympäristövaikutukset herättävät vastustusta. Maakuntakaavoitukseen on siksi syytä suhtautua kaikella vakavuudella.

Tagged with →