Kunnanvaltuutettu Kalle Willman (kok.) on tehnyt kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston 21.2. kokouksesta. Valitus koskee sitä pykälää, jossa käsiteltiin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan (silloin vielä Kalle Willman) eroilmoitusta. Willmanille myönnettiin ero, ja samalla valittiin uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen lautakunnalle.

Willman vaatii oikeudelta päätöksen osittaista kumoamista. Valittajan mukaan häntä on estetty osallistumasta uuden puheenjohtajan sekä jäsenen valintaan valtuustossa. Tämä liittyy kokoustekniikkaan ja siihen, missä vaiheessa henkilö todetaan palanneeksi kokoukseen.

Lisäksi Willman pitää uudeksi puheenjohtajaksi valittua Eero Peltoniemeä (sd.) vaalikelvottomana. Perusteluna on Peltoniemen toiminta kunnan omistaman tulosyksikön, Joutsan Kinon vastaavana hoitajana. Valittajan mukaan hän olisi näin oikeussuhteessa kuntaan ja siten vaalikelvoton tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi.

Lisäperusteluna on Peltoniemen asema valtuuston 2. varapuheenjohtajana, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksessa. Tästä seuraisi esteellisyyksiä tarkastuslautakunnan suhteen.

Janne Airaksinen