Kelirikkokausi lähestyy Keski-Suomessa. Keski-Suomen ely-keskuksen yksikön päällikkö Vesa Partasen mukaan sorateillä kannattaa varautua tänä keväänä pintakelirikkoon ja painorajoituksiin, sillä teiden rungot jäivät syksyn vesisateiden jäljiltä märiksi, ja talven runsaiden lumisateiden sulamisvesien yhteisvaikutuksesta sorateiden pintakerrokset voivat todennäköisesti pehmetä nopeastikin.

Kevään säällä on aina suuri merkitys kelirikon esiintymiselle ja sille, kuinka vaikea siitä muodostuu. Mikäli säät ovat roudan sulamisaikana pilviset ja sateiset, sulaa routa nopeasti, jolloin varsinkin tien pintakerrokset voivat liejuuntua pahastikin. Tierungot eivät sula aurinkoisilla ja varjoisilla tieosuuksilla samaan tahtiin. Tuulinen, kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset puolestaan pitävät kelirikkoa kurissa.

– Kelirikon vakavuutta pyritään lieventämään ja sen kestoa lyhentämään nyt käynnissä olevilla aurausvallien madaltamisilla, sohjo-ojien teoilla sekä polanteen poistoilla, jatkaa Partanen.

Keski-Suomen ely-keskuksen alueella on noin 2.430 kilometriä valtion ylläpitämiä sorateitä. Viime keväänä kelirikko oli maakunnassa Partasen mukaan hiukan keskimääräistä pahempi, ja painorajoitettuja teitä oli noin 150 kilometrin verran.

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta, ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla.

– Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia, mutta ne eivät koske elintärkeitä kuljetuksia, sanoo ely-keskuksen kunnossapitovastaava Marja Bäck.

Ely-keskus tekee päätökset painorajoituksista ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja maanteiden hoidosta vastaavan urakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kelirikon uhanalaisille teille voidaan tarvittaessa asentaa painorajoitus, esimerkiksi maa-aines- ja puutavarakuljetusten tai poikkeuksellisen vaikean kevään sään vuoksi. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden.

– Ely-keskus toivoo, että kelirikolle alttiilla maanteillä tiedossa olevia raskaita kuljetuksia ajoitettaisiin ennen varsinaisen kelirikon alkamista ja hyödynnettäisiin yöpakkasia. Usein tämä tarkoittaa aikaista aamua, jolloin teiden kantavuus on suurimmillaan, toteaa Bäck.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Markku Parkkonen

Tagged with →