Joutsan kunta järjestää tänäkin kesänä kesätoimintaa alakoulun 1.–6. luokkalaisille. Toimintaa järjestetään ajalla 6.6.–29.7 arkipäivisin kuuden tunnin ajan päivässä. Paikkana on yhtenäiskoulu ja ohjaajina yhtenäiskoulun koulunkäynnin ohjaajat, joilla on apunaan kunnan palkkaamia nuoria kesätyöntekijöitä.

Kesätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti joutsalaisille, mutta mukaan voidaan ottaa ulkopaikkakuntalaisiakin. Joutsalaisilta toiminta maksaa neljä euroa päivä, ulkopaikkakuntalaisilta kuusi euroa per päivä. Ohjatun toiminnan lisäksi hintaan sisältyvät lounas ja välipala. Toiminnan järjestämisestä tiedotetaan perheitä koulun kautta huhti-toukokuussa.

Joutsan kunta maksaa päivätoiminnasta aiheutuvat nettokustannukset Reino Järvisen rahaston varoista. Esimerkiksi viime vuonna kyse oli noin 10.400 eurosta.

Kunta on järjestänyt koululaisille koulun loma-aikoihin sijoittuvaa päivätoimintaa Joutsassa vuodesta 2014. Pyrkimyksenä on ollut näin tukea lasten ja heidän perheidensä arkea. Saadun palautteen perusteella toiminta on todettu tarpeelliseksi.

Tarja Kuikka

Tagged with →