Aurinkopaneelipuiston perustamista koskeva valtuustoaloite etenee Joutsassa kunnanhallitukselta teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vihreiden valtuutettu Lea-Elina Nikkilä teki helmikuussa valtuustoaloitteen, jossa hän esitti, että kunta käynnistäisi yhteistyön Suur-Savon Sähkön kanssa teollisen luokan aurinkopaneelipuiston perustamiseksi turvetuotannosta poistuneelle alueelle ja selvittäisi mahdollisuutta liittyä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Viimeksi mainitun avulla voidaan seurata päästöjen vähenemistä, kun esimerkiksi parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta, luovutaan öljystä lämmityksessä ja lisätään uusiutuvan energian käyttöä, Nikkilä toteaa aloitteessaan.

Uusiutuvan energian hankkeilla voidaan Nikkilän mukaan saada kuntaan merkittävästi lisää verotuloja ja työpaikkojakin, ja hankkeille on myös erinomaiset mahdollisuudet saada tukea Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta.

– Kunnat kilpailevat tulevaisuudessa yhä enemmän palveluista, yrityksistä ja asukkaista. Nykyhetken haasteisiin aktiivisesti reagoimalla, ympäristövastuullisella kunnalla on pito- ja vetovoimaa. Samalla kuntakuva kirkastuu, Nikkilä toteaa aloitteessaan.

Tarja Kuikka