Koronakriisin myötä viranomaisten valmiustoimikunnat tulivat valokeilaan. Joutsan alue kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnan alueeseen, ja aluehallintoviraston tiedonannoista valmiustoimikuntien katsauksista tuli median peruslähteitä koronaan liittyen.

Nyt fokus on kääntynyt Ukrainan sotaan, koronaa toki unohtamatta. Tilannekuvassa on kerrottu pakolaisten määristä, varautumista kyberturvallisuuden suhteen, informaatiovaikuttamisesta ja disinformaatiosta.

Ukrainalaisia pakolaisia on maassamme tuhansia, joskin tarkat tulijamäärät eivät ole tiedossa. Nämä ovat tulleet Suomeen joko itsenäisesti tai kansalaisjärjestöjen tai yksityisten ihmisten auttamana. Kyberturvallisuuskysymyksen kerrottiin olevan erityisen ajankohtainen myös Suomessa. GPS-signaalin häirinnästä on uutisoitu, ja tämä lienee mietityttänyt monia.

Venäjän tekemän Krimin laittoman valtauksen 2014 jälkeen viranomaiset ovat panostaneet informaatiovaikuttamista koskevan tietoisuuden lisäämiseen ja varautumiseen. Informaatiovaikuttaminen määritellään toiminnaksi, joka pyrkii järjestelmällisesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekijöihin. Sen tavoitteena on, että kohde tekee itsensä kannalta huonoja päätöksiä ja toimii omaan etuaan vastaan.

Suomen osalta vahvuudet informaatiovaikuttamisen ja disinformaation edessä liittyvät yhteiskuntamme perusrakenteisiin. Ihmisten korkea koulutustaso ovat suoraan vahvuuksiamme.

Uhkakuvista huolimatta vallitseva turvallisuustilanne on kuitenkin vakaa.

Tagged with →