Joutsan ja Luhangan kunnat varautuvat kattamaan vuoden 2021 tilinpäätöksistään osuutensa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämästä. Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut sillä olevan kertynyttä alijäämää vuoden 2022 lopussa yhteensä 40,5 miljoonaa euroa. Se on reilusti enemmän kuin tämän vuoden talousarviota laadittaessa ennustettiin. Ennuste oli, että kertynyttä alijäämää olisi noin 34 miljoonaa.

Alijäämän on oltava katettu, kun kuntayhtymä purkautuu ja toiminnot siirtyvät Keski-Suomen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

Sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyneen alijäämän kattamissuunnitelman mukaan sairaanhoitopiiri kattaisi 17 miljoonaa peruspääoman alentamisilla ja omaisuuden myynneillä, kun jäsenkunnat maksaisivat lopun 17 miljoonaa itse. Suunnitelma ei riitä alijäämien kattamiseen.

Joutsan kunta omistaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä 1,8 prosenttia. Jos kustannuksia jaetaan omistussuhteessa ja kertyneiden alijäämän kattaminen hoidetaan siten kuin kattamissuunnitelmassa on esitetty, Joutsan osuus on 364.500 euroa.

Maksuosuus realisoituu tämän vuoden aikana, joten kunta varautuu jo hyvissä ajoin asiaan tekemällä viime vuoden tilinpäätökseen mainitun suuruisen menovarauksen maksuosuutensa kattamiseksi. Asiasta päätti viime viikolla Joutsan kunnanhallitus.

Luhangan kunnanhallitus päätti viime viikon maanantaina kokouksessaan tehdä 102.375 euron pakollisen menoerän vuoden 2021 tilinpäätökseen. Luhangan kunta omistaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä 0,36 prosenttia.

Tarja Kuikka
Jonna Keihäsniemi