Joutsassa valmistella oleva uusi rakennusjärjestysehdotus asetetaan julkisesti nähtäville noudattaen kaavaehdotusta koskevia lakeja. Asiasta päätti Joutsan kunnanhallitus. Ennen lopullista käsittelyä ehdotukseen saatetaan tehdä muutoksia muistutusten ja lausuntojenpohjalta. Jos muutokset ovat oleellisia, muutettu ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.

Nykyinen rakennusjärjestys on ollut voimassa vuodesta 2012. Vuonna 2017 kunnassa käynnistettiin rakennusjärjestyksen uudistamistyö, jossa tavoitteena on ollut kehittää tulevasta rakennusjärjestyksestä entistä selkeämpi, toimivampi ja ajantasaisempi työväline rakentamisen ohjausvälineeksi kunnassa. Tarkoituksena on ollut muun muassa selkeyttää lupien hakemista.

Uusi rakennusjärjestys eteni jo viime keväänä valtuustokäsittelyyn, mutta tuolloin valtuusto palautti sen takaisin valmisteluun.

Tarja Kuikka