Luhangan kunta on pienosakkaana Työterveys Laine Oy:ssä, joka toimii kilpailuilla markkinoilla tuottaen työterveyshuollon palveluita toimialueensa yrityksille, yrittäjille ja työnantajille. Laineen omistajia ovat kaupungin ja Luhangan kunnan lisäksi lähialueen kunnat ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Jyväskylän kaupunki on yhtiön suurin osakkeenomistaja 96,7 %:n omistus- ja äänivaltaosuudella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työterveyshuollon järjestämisvastuut siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023. Lainsäädännön uudistamisen vuoksi kunnilla ei ole jatkossa mahdollisuutta omistaa kilpailuilla terveydenhuollon markkinoilla toimivan yrityksen osakkeita.

Jyväskylän kaupunki on päättänyt käynnistää omistamiensa Työterveys Laine Oy:n osakkeiden osalta myyntimenettelyn.  Jyväskylän kaupunki esittää Laine Oy:n pienosakkaille (Luhanka mukaan lukien) että kaikki osakkaat liittyvät kauppaan ja se toteutetaan yhtenäisin ehdoin. Kaikki myyntiprosessiin liittyvät asiat hoitaa kaupunki, edellyttäen kaikilta osakkailta päätöstä erillisestä osakekaupasta. Sitoumuksen mukaisesti pienosakas sitoutuu myymään osana Jyväskylän kaupungin ja erikseen kilpailutettavan ostajan välistä kauppaa omistamansa yhtiön osakkeen ja olemaan vetoamatta Työterveys Laine Oy:n osakkaiden välisen osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen määräyksiin.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä osallistumisen Työterveys Laine Oy:n osakkeiden myyntiin ja valtuutti samalla kunnanjohtajan allekirjoittamaan myötämyyntisopimuksen.

Jonna Keihäsniemi