Joutsan kunta valmistelee tarjouskilpailua Joutsan keskusta-alueen kehittämisen asiantuntijapalveluista. Tehtävä sisältää ydinkeskustan pidemmän aikavälin suunnittelun. Ydinkeskustan suunnittelu on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Osa-alueille on tarkoitus arkkitehtisuunnittelun avulla suunnitella kuntalaiset osallistaen tulevaisuuden keskusta-alue.

Tämä kaikki on mahdollista, koska Joutsan keskusta-alueelta puretaan liikekeskuksen asunto- ja liikesiivet kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Näin päätti kunnanvaltuusto joulukuun budjettikokouksessaan. Samalla hyväksyttiin 30.000 euroa keskusta-alueen kehittämissuunnitelman tekoon tämän vuoden aikana.

Päätös vietiin nyt yli lähtöviivan, kun kunta käynnisti markkinavuoropuhelun keskusta-alueen kehittämisestä. Kyse on tässä vaiheessa tietopyynnöstä, jolla kartoitetaan mitä markkinoilla olisi tarjolla. Varsinainen tarjouskilpailu järjestetään kesällä 2022 neuvottelumenettelyllä.

Kunta toivoo markkinavuoropuhelun avulla saatavan hankinnan toteuttamisesta kiinnostuneilta palveluntuottajilta kokemuksia keskusta-alueen suunnittelujen onnistuneesta läpiviennistä sekä innovatiivisista toteutusmalleista.

Saatuja tietoja voidaan käyttää aikanaan varsinaisen hankinnan valmistelussa. Määräaika markkinavuoropuheluun osallistumiseen päättyy 5.4.

Suunnitelmia taustoitetaan laajasti, sillä niillä luodaan visiot tuleville vuosille. Keskusta-alueelle halutaan uusi ilme, joka vaikuttaa merkittävästi vetovoimatekijöihin. Työn lopputuloksena on tarkoitus toteuttaa kuudelle eri osa-alueelle vähintään kolme erilaista arkkitehtisuunnitelmaa. Lisäksi tilaaja haluaa jokaista suunnitelmaa kohti viher- ja istutussuunnitelmat. Lisäksi alueille tulee toteuttaa esteettömyys- ja valaistussuunnitelmat.

Keskusta-alueen kehittämisessä tulee huomioida mahdollinen torin uudelleensijoitus, Yhdys- ja Jousitien perusparannuksen liittyminen keskusta-alueeseen, puistoalueen (keskuspuisto) kehittäminen sekä esiintymislavan sijoituspaikka.

Muita huomioitavia seikkoja ovat terveellisyys, turvallisuus, esteettömyys, kerros- tai rivitalon mahdollinen sijoittuminen alueelle, tiestöjen sulkeminen tai muut uudelleen järjestelyt.

Tori on mainittu termillä kuntalaisten olohuone -teema, lisäksi puhutaan kävelykatumaisesta torista ja uimarannan yhdistämisestä puistoon, vapaa-ajan asukkaiden ja kuntalaisten osallistamisesta, selkeistä kevyenliikenteiden väylien uudelleensijoittamisesta, pyörällä liikkumisen turvallisuudesta, infopisteen sijoittamisesta ja valaistuksen mahdollisuuksista.

Ely-keskuksen mahdollisesti jatkossa tekemät perusparannukset alueen tiestölle pitää huomioida suunnitelmien yhteensovituksessa. Suunnitelmat tulee jakaa osa-alueisiin niin, että niistä muodostuu tilaajalle kustannuslaskelmat tulevia tarjouspyyntölaskelmia varten.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kun Liikekeskus on purettu, niin Joutsan keskusta-alueen kehittämiselle avautuvat täysin uuden näkymät. Visiointi tulevaisuuden ilmeestä on nyt käynnistynyt. Kuva: Heikki Utula vuodelta 2021.