Joutsan kunta ei aio edelleenkään avata ostolaskudataansa avoindata.fi-palveluun. Maanantaina asiasta päättänyt kunnanhallitus halusi edelleen korostaa avoimuutta, mutta ostolaskudatan julkaisemisen katsottiin lisäävän merkittävästi työmäärää ja tietosuoja-asioiden vaativan erityishuomiota.

Päätöksen taustalla on toistamiseen tehty kuntalaisaloite, jossa esitettiin kunnan ostolaskujen julkaisemista julkisessa rekisterissä kunnan kotisivulla. Aloitteen alun perin viime joulukuussa jättänyt Kalle Willman esitti perusteluina, että kunnan ostojen ja hankintojen laskutustiedot ovat julkisia asiakirjoja ja niiden saattaminen kuukausittain näkyville kunnan kotisivulla täyttäisi osaltaan kuntastrategiassa päätetyn avoimuuden vaatimuksen.

Kunnanhallitus käsitteli Willmanin aloitetta ensimmäisen kerran tammikuussa, mutta totesi jo tuolloin, ettei ostolaskudataa lähdetä avaamaan. Perustelut olivat samat kuin nyt. Helmikuussa Willman lähetti kuntalaisaloitteen uudelleen kuntaan, mutta kunnanhallitus ei siis muuttanut kantaansa.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi