Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että palveluseteleiden hinnankorotusta koskeva aloite on loppuun käsitelty. Valtuutettu Kalle Willman teki aiemmin tänä vuonna valtuustoaloitteen, jossa esitti, että kunnanhallitus ryhtyisi korjaaviin toimenpiteisiin palvelusetelin arvon korottamisesta.

Kunta on Willmanin mukaan myöntänyt palveluseteleitä tehostettuun palveluasumiseen vuodesta 2016 lähtien oman kapasiteetin ylityttyä, mutta pitänyt setelihinnat samoina alusta lähtien. Palveluntuottajat ovat esittäneet hintojen tarkistamista, mutta siihen ei ole ryhdytty.

Aloitetta aiemmin tällä viikolla käsitellyt kunnanhallitus totesi perusturvan käsitelleen palveluseteleiden hinnankorotuksia helmikuussa. Asia päätettiin lähettää tiedoksi kunnanvaltuustolle, ja samalla kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty.

Tarja Kuikka