Perusturvalautakunta on hylännyt oikaisuvaatimuksen, joka koski lautakunnan päätöstä käynnistää tänä keväänä Joutsassa ikäihmisille suunnattu Gubbe-kuntapilotti.

Pilotilla on tarkoitus tukea omaishoitajien työtä tai henkilöitä, jotka jäävät vielä kotihoidon palvelujen ulkopuolelle, esimerkiksi samalla tarvitsevat vain jotain tukipalveluja. Samalla selvitetään palvelun vaikutuksia esimerkiksi ikäihmisten elämänlaatuun, fyysiseen aktiivisuuteen ja yksinäisyyden tunteeseen. Palvelun tuottaa ympäri Suomea toimiva, kotipalvelujen tukipalveluja ikäihmisille tuottava Gubbe Sydänystävä Oy.

Oikaisuvaatimuksen tehnyt Kalle Willman vaati perusturvalautakuntaa käsittelemään kuntapilottiasian uudelleen ja kumoamaan pilotin käynnistämistä koskevan päätöksen lain ja tarkoituksenmukaisuuden vastaisena. Perusteluina hän esitti muun muassa sen, että lautakunnan päätöksestä ei selviä, arvioiko ystäväpalvelun vaikutuksia Gubbe vai Joutsan kunta, ja että palvelun vaikutusten arviointi edellyttää sosiaalitoimen ja terveydenhuollon rekisterien yhteiskäyttöä, ja lain mukaan edellyttää silloin sosiaali- ja terveysministeriön sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan lupaa, joita ei ole tiettävästi anottu.

Lisäksi Willman kyseenalaisti kunnan testamenttivarojen käyttämisen yksittäisen yrityksen myynnin edistämiseen, ja totesi Joutsassakin olevan monia kotihoidon tukipalvelujen yksityisiä maksullisia tuottajia ja samassa toiminnassa myös aktiivinen ilmainen kolmas sektori.

Perusturvalautakunta ei kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi käsitellä asiaa uudelleen, vaan hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Tarja Kuikka

Lue lisää:

JS 22.1.2022: Joutsa käynnistää ikäihmisille suunnatun Gubbe-kuntapilotin

Tagged with →