Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 1.11.2021 aloitteen digiavun tarjoamisesta testamenttivaroilla varttuneille kuntalaisille.

Kunnanhallitus siirsi asian perusturvalautakunnan hoidettavaksi. Se vesitti koko aloitteen kokouksessaan 23.02.2022. Päätöstä on raportoitu tässä lehdessä viikko sitten (JS 9.3.2022). Sen mukaan houkutellaan ja koulutetaan vapaaehtoisia digitutoreita, perustetaan digikahvila ja järkätään kursseja Seutuopistoon. Siis pieleen meni ja testamenttivarat haaskoon!

Alkuperäisenä ajatuksena oli, että apua tarvitseva voisi ottaa ilmaiseksi yhteyttä koska vain valitsemaansa hyväksyttyyn paikalliseen ammattihenkilöön, joka neuvoisi laitehankinnoissa, ajaisi laitteen ja halutut ohjelmat sisään, kouluttaisi käyttämään, vaikka kuntalaisen kotona ja antaisi ongelmissa apua joko etänä tai asiakkaan kotona.

Lautakunnan suunnittelema malli on täysin epävarma, osaamisen laadusta ei tietoa, avuntarvitsijan pitäisi hakeutua tiettynä ajankohtana jonnekin kokoustilaan, eikä apua saisi juuri silloin kun sitä tarvitsisi. Lautakunnan on syytä käsitellä asia uudelleen ja toteuttaa aloite tismalleen tai kunnanhallituksen on syytä siirtää tehtävä teknisen toimen hoidettavaksi!

Palveluntuottajien kilpailutus olisi syytä järjestää ns. käänteisenä kilpailutuksena, jossa tuntihinta määrätään ja kaikki palveluntuottajat, jotka hyväksyvät hinnan ja täyttävät laatuvaatimukset, hyväksytään. Paikallisia osaavia palveluntuottajia on tällä hetkellä tiedossa 3–4 ja tarvittaessa he kykenevät lisäämään henkilökuntaansa.

Onko aloite lähtenyt väärästä kynästä?

Kalle Willman

Tagged with →