Joutsan kunnanhallitus totesi maanantaina kunnan saatavat Koy Reposelta ja A. Reponen Oy:ltä tässä vaiheessa kuitatuksi. Kunnanhallitus käsitteli yritysten saatavia viimeksi helmikuussa, mutta jätti jatkotoimista päättämisen tuolloin pöydälle. Sen jälkeen A. Reponen myi putkileikkausliiketoimintansa Suomen Vesileikkaus Oy:lle, ja tämä vaikutti merkittävästi sen ja Koy Reposen maksukykyyn.

A. Reponen Oy sekä yrityksen ja Joutsan kunnan yhdessä omistama Kiinteistö Oy Reponen hyväksyttiin keväällä 2018 yrityssaneeraukseen. Joutsan kunnalla on ollut yrityksiltä saatavia johtuen maksetuista takauksista ja vuokrasaatavista.

Saneerausohjelman myötä kunta saa kymmenen vuoden aikana saatavistaan takaisin noin 790.000 euroa, eli noin kaksi kolmasosaa. Saneerausohjelma etenee Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen mukaan tällä hetkellä suunnitellusti.

Tarja Kuikka