Luhangan kunnanhallitus käsitteli maanantaina Luhangan vesihuolto Oy:n tilannetta. Yhtiön toiminta ja taloudellinen tilanne huomioon ottaen yhtiö ei tule saamaan lainaa rahoituslaitoksilta ilman kunnan takausta. Luhangan vesihuolto Oy muodostaa Luhangan kunnan kuntakonsernin suurimman yksittäisen riskikokonaisuuden sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.

Kunnanjohtajan esityksen mukaisesti kunnanhallitus päätti pyytää Luhangan vesihuolto Oy:n hallitukselta selvitystä. Yhtiön tulee selvittää, millä toimenpiteillä se kykenee selviytymään vesihuolto- ja osakeyhtiölain mukaisista velvoitteistaan. Lisäksi yhtiön tulee antaa riskianalyysi yhtiön toiminnasta sekä toimintaympäristöstä. Selvitys pyydetään toimittamaan kunnalle 8.4. mennessä.

Luhangan vesihuolto Oy on Luhangan kunnan omistama vesihuoltoyhtiö, joka on perustettu vuonna 2017 eriyttämällä kunnan vesitoiminnot erilliseksi yhtiöksi. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 90.949 euroa ja tilikauden tappio 41.635 euroa. Vuonna 2019 liikevaihto oli 80.539 euroa ja tappio 20.973 euroa. Vuoden 2020 liikevaihto oli 88.838 euroa ja tappiota kertyi 21.448 euroa. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 71.163 euroa ja tappiota tuli 41.984 euroa.

Jonna Keihäsniemi