Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on käsitellyt henkilöstön siirtosuunnitelmaa ja väliaikaisen yhteistoimintaelimen perustamista

Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä on tämänhetkisen tiedon mukaan noin 11.500 henkilöä. Henkilöstöllä on 505 erilaista tehtävänimikettä. Palkkakulut sivukuluineen ovat noin 525 miljoonaa euroa. Siirtyvää henkilöstöä koskee 200 erilaista paikallista sopimusta ja käytännettä.

Henkilöstön siirtosuunnitelman ja -sopimuksen luonnosta on käsitelty henkilöstöjaoston kokouksessa sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen yhteistoimintaelimessä.

Väliaikainen valmistelutoimielin esitti aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi luonnokset hyvinvointialueen henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja siirtosopimukseksi. Suunnitelma päivittyy kuluvan vuoden aikana. Siinä on muun muassa kuvaus yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta, tietojen keräämisestä ja siirtyvästä henkilöstöstä sekä keskeisistä henkilöstölinjauksista.

Aluevaltuusto käsittelee siirtosuunnitelmaa ja -sopimusta kevään aikana. Näitä valmistellaan edelleen tämän vuoden aikana erilaisissa työryhmissä sekä hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä. Lisäksi muun muassa sopimuksen osalta syksyn aikana käydään tarvittavat yt-neuvottelut luovuttavissa organisaatioissa. Siirtosuunnitelma ja -sopimus tulevat aluevaltuuston käsiteltäväksi uudelleen loppuvuonna 2022.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 275.000:n keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Yksi keskeinen tekijä siinä on Keski-Suomen uusi keskussairaala Nova, joka tuottaa tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut. Kuva: Jonna Keihäsniemi.