Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.2. Joutsan koulukeskuksessa.

Riistapäällikkö Olli Kursula oli tilaisuudessa mukana. Hän kertoi Keski-Suomen alueen sekä Itä-Päijänteen rhy:n alueen riistan ja riistanhoidon tilasta. Hirvieläimet ja suurpedot nousivat esille niin toteutuneen kuin tulevankin toiminnan suunnittelun osalta.

Kursula korosti metsästäjien omaa vastuuta metsästyksen suunnittelussa, toteutuksessa, lupien käytön määrissä ja kannan hallinnassa oli sitten kyse hirvistä tai muusta riistasta. Kursula korosti myös riistalaskentojen tärkeyttä, koska sitä kautta saadaan ajanmukainen tieto riistaeläinten määristä.

Toiminnanohjaajana Jyrki Ilmonen kävi läpi vuoden tapahtumia.

– Vuoden 2021 toimintaan vaikutti koronapandemia, mutta onneksi tärkeimmät suunnitellut toiminnat pystyttiin toteuttamaan. Toiminta noudatteli edellisvuosien mallia. Rhy:n talous on hyvällä mallilla.

– Tämän vuoden toiminta tulee jatkumaan hyväksi koetulla tavalla, ja toivottavasti saadaan vietyä läpi ilman rajoituksia. Riistanhoitoyhdistykselle annetut tehtävät tullaan suorittamaan ja varaudutaan tuleviin haasteisiin, kertoi Ilmonen.

Suurpetotilanne puhutti edelleen niin metsästäjiä kuin suurta yleisöäkin viime vuonna.

– Tämä varmaan antaa oman haasteensa alkaneellekin vuodelle. Onneksi susivahingoilta on vältytty. Havaintoja on kirjattu eri puolilta rhy:tä. Karhukanta on pysynyt ennallaan ja metsästyksellä on saatu karhuun ihmisarkuutta, samoin kuin ilveksen metsästyksellä.

Ilveshavainnoissa on tapahtunut pientä nousua. Ahmoista on kirjattu satunnaisia havaintoja.

Viime vuonna järjestettiin metsästystutkintoon valmentavia koulutuksia sekä metsästäjätutkintoja 5 kertaa. Molemmissa oli havaittavissa kasvanutta kiinnostusta metsästysharrastukseen, sillä niin kurssilla kuin tutkinnoissakin osallistujia oli edellisvuosia enemmän.

Koulutustilaisuuksia oli metsästysammuntaan liittyen, riistan elinympäristöön, pienpetojen metsästämiseen sekä hirviin ja suurpetoihin liittyen.

Kilpailupuolella pidettiin hirviseurueiden hirviammuntakilpailut, kiekkomestaruuskilpailut, hirvenhaukkumestaruudet, pienpeto- ja metsästyskoirakilpailut sekä osallistuttiin Toivakan rhy:tä vastaan hirviammunnoissa.

– Suurriistavirka-apu, suurpetoyhdyshenkilöiden ja metsästyksen valvonta toimivat hyvin, mutta näihin liittyvät tehtävät myös työllistivät. Hirvi- ja suurpetovahinkotarkastuksia suoritettiin yhteistyössä Metsäkeskuksen ja maaseutuelinkeinoasiamiehen kanssa, totesi Ilmonen.

– Ampumarata toimi hyvin ja käyttäjämäärät olivat edellisvuosien tasolla. Ampumarataa kehitetään tulevan kesän aikana.

Rhy:n hallitukseen tuli yksi muutos, kun Markku Vänttinen ilmoitti jättävänsä tehtävän ja hänen tilalleen valittiin Mikko Halinen.

Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen muodostavat 2022 puheenjohtaja Matti Haapala, jäsenet Mikko Halinen, Jouko Koivikko, Jussi Laitinen, Niilo Peltonen, Annamari Pirinen ja Mikko Soisalo. Maanomistajajärjestöjä edustavana jäsenenä Juuso Huuskola. Ratamestarina toimii Veijo Valtonen ja toiminnanohjaajana Jyrki Ilmonen.

Kokouksessa palkittiin ansioituneita metsästäjiä. Riistakeskuksen hopeisella ansiomerkillä Martti Hietala. Riistakeskuksen pronssisella ansiomerkillä palkittiin Marjut Jääskeläinen, Raimo Kupiainen ja Juha Saltiola.

Vuoden 2021 metsästyskoirana palkittiin harmaanorjan hirvikoiranarttu Hepovaaran Vida, omistaja Jaakko Rönkkä.

Pienpetokilpailuun osallistui 21 henkilöä. Saalismäärä oli huomattava sisältäen 354 pienpetoa, joista 242 supikoiraa, 20 kettua, 28 näätää, 27 minkkiä ja 37 mäyrää.

Arvonnan perusteella kilpailussa palkittiin Jenna Ripatti, Pertti Saarikoski, Pentti Halinen, Veli Järvinen, Erkki Paananen, Seppo Kangas, Risto Liias, Tapio Koivisto, Tero Moilanen ja Tommi Nieminen.

Itä-Päijänteen rhy käsittää Joutsan ja Luhangan kunnat. Toiminta-alueen maapinta-ala on 107.791 ha. Jäsenmäärä on 780 henkilöä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kokouksessa riistakeskuksen hopeisella ansiomerkillä palkittu Martti Hietala on keskellä, vasemmalla riistapäällikkö Olli Kursula ja oikealla rhy:n puheenjohtaja Matti Haapala.