Joutsan kunnanhallitus käsitteli 7.2. kokouksessaan Joutsan kunnan saatavia. Valmistelussa on ollut salassa pidettäviä kohtia, ja salauksen perusteluna vedottiin Julkisuuslakiin.

17.2. esille tulleen pöytäkirjan mukaan kunnanhallitus myönsi maksulykkäystä Jukolan Juusto Oy:lle siten, että 31.8.2022 mennessä on suoritettava kaikki Joutsan kunnan avoimet, erääntyneet saatavat.

Summia ei kuitenkaan kerrottu. Joutsan Seutu teki kunnalle asiasta kaksi tietopyyntöä, koska lehden näkemyksen mukaan kuntaan liittyvät vuokrarästit ovat julkista tietoa ja oleellisia kuntalaisten tiedonsaannin kannalta. Lisäksi samaa asiaa on käsitelty avoimesti jo kahteen otteeseen aikaisempien vuosien aikana.

Toinen tietopyyntö koski summia, ja toinen lokakuussa pidettyä kunnanhallituksen kokousta, jossa aihetta oli tiettävästi myös käsitelty.

Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen vastasi tietopyyntöihin 1.3.

– Jukolan Juuston saatavia on tällä hetkellä avoimena yhteensä 52.181,58 euroa. Summaa arvioidaan olevan 31.8.2022 jäljellä 0 euroa. Jukolan Juuston kuukausivuokra on 3173,84 euroa.

– Vuokrajärjestelyistä on ollut keskustelua kunnanhallituksessa 25.10.2021. Tällöin ei ole tehty päätöksiä, vaan asiasta on sovittu keskustelun perusteella kunnan ja Jukolan Juuston välillä, kertoo Penttinen.

Janne Airaksinen

Tagged with →