Maanantaina kokoontunut Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Keski-Suomen hyvinvointialueelle annettavan lakisääteisen selvityksen, jonka kunnanhallitus oli jo aiemmin kokouksessaan hyväksynyt ilman suurempia keskusteluita. Selvitys sisältää tiedot sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirrosta. Valtuusto hyväksyi selvitykset siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, siirtyvistä sopimuksista, vastuista sekä henkilöstöstä. Henkilöstön selvitys sisälsi tiedot palkkakuluista, lomapalkkaveloista sekä arvion siirtyvän henkilöstön määrästä vuoden 2021 lopun tilanteen mukaisesti. Arvio henkilöstön määrästä on 15 vakituista ja kolme määräaikaista, käsittäen Tuuliharjun ja kotihoidon henkilöstön.

– Olemme valmistautuneet keväällä tekemään täydennyksiä, joihin listaamme irtaimiston nimikkeistä mitä alueelle siirtyy. Henkilöstön määräkin on arvio, kun vielä ei tiedetä miten tukitoiminnot asettuvat ja ylipäätään ketä on rivissä kuluvan vuoden lopussa, taustoittaa kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.

Jonna Keihäsniemi