Kirkkokankaan entistä palvelutaloa kaavaillaan otettavaksi varhaiskasvatuksen käyttöön elokuussa. Täyttä varmuutta ajankohdasta ei Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan vielä ole, mutta tavoite on elokuussa, jolloin varhaiskasvatus käynnistyy yleensä täydellä teholla lomakauden jälkeen.

– Tietysti me tiedostetaan se, että näissä rakennushankkeissa voi tulla vastaa yllätyksiä ja viivästyksiä, sanoo Sirkka.

Entisen palvelutalon ottaminen varhaiskasvatuksen käyttöön edellyttää muutoksia tiloissa. Sirkan mukaan rakennuksessa on tähän mennessä purettu sisäpintoja ja laadittu arkkitehti- ja lvi-suunnitelmat. Tällä hetkellä aikataulu näyttää siltä, että sisätilat saataisiin ennen kesää valmiiksi. Sirkka kuitenkin muistuttaa, että kuten rakennushankkeissa aina, suunnitelmiin voi tulla vielä mutkia.

Kunnan omistamaa, alun perin palvelutaloksi suunniteltua Kirkkokankaan kiinteistöä on käytetty viime vuosina vuokratilana tilapäiselle työvoimalle. Kiinteistö on ollut viime kesästä saakka tyhjillään. Sen ottaminen varhaiskasvatuksen käyttöön johtuu varhaiskasvatuksen tarpeen kasvusta Joutsassa ja sitä myötä toimitilojen tarpeen kasvusta.

Tällä hetkellä Joutsan keskustan alueella annetaan varhaiskasvatusta päiväkoti Koivukummussa, kahdessa ryhmäperhepäivähoitopaikassa eli Varalassa ja Vekkulassa sekä päiväkoti Esikoissa. Lisäksi on kaksi perhepäivähoitopaikkaa.

Kirkkokankaalle on hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Sirkan mukaan tarkoitus yhdistää pienet, kahdeksalle lapselle mitoitetut Varalan ja Vekkulan yksiköt, ja lisäksi sinne on kaavailtu sijoitettavan jonkin verran lapsia ahtaaksi koetusta, tällä hetkellä noin nelikymmentälapsisesta Koivukummusta. Kirkkokankaalle on alustavasti kaavailtu paikkaa 30 lapselle, mutta tarkkaa määrää on Sirkan mukaan vielä hankala sanoa.

– Siellä saattaa tulla seinämuutoksia ja muuta, mitkä voivat vaikuttaa vielä.

Sirkka ei usko siihen, että Kirkkokankaan käyttöönoton myötä tapahtuva varhaiskasvatusyksiköiden määrän supistaminen toisi mukanaan henkilökunnan irtisanomisia. Hän arvioi, että muutoksella ennemminkin vähennetään yksiköiden haavoittuvuutta ja henkilöstö todennäköisesti saadaan joustavammin käyttöön.

– Itse näen sen tilanteen niin, että henkilöstövaikutus on positiivinen sillä lailla, että on tämmöinen isompi yksikkö, niin ei ole niin haavoittuvainen henkilöstön suhteen kuin pienempi yksikkö. Sanoisinko niin, että tämä isompaan yksikköön meneminen helpottaa henkilöstön suunnittelua.

Tarja Kuikka
Kuva: JS Arkisto / Janne Airaksinen

Tagged with →