Rakennusala kärsii niin ikään siitä, ettei osaavaa työvoimaa tahdo saada. Seudun suurin rakennusalan toimija, Insinöörityö Hentinen Oy, pitäisi mielellään omilla palkkalistoillaan hieman nykyistä enemmän työntekijöitä, mikäli tarjokkaita olisi.

Toimitusjohtaja Ilkka Hentinen kertoo, että yrityksen keskimääräinen työntekijämäärä oli vuosia 40 hengen tasolla. Nyt omilla palkkalistoilla on 26 henkeä.

– Muutamille työntekijöille olisi tosiaan vakituisia työpaikkoja tarjolla. Emme ole saaneet eläköityneiden työntekijöidemme tilalle riittävää määrää nuoria, vahvistaa Hentinen.

Tosin rakennusalan projektiluontoisuus tarkoittaa työvoiman tarpeen vaihtelevan urakoiden määrän mukaan. Toiminta poikkeaa sikäli tehdastyöhön verrattuna, että alihankintayrityksillä voi paikata työvoiman tarvetta kohteissa, joihin yrityksellä ei ole osoittaa riittävästi omia työntekijöitä.

Rakennusyrityksen väki jaotellaan perinteisesti työntekijöihin ja toimihenkilöihin.

– Koko rakennusalalla pahin pula on toimihenkilöistä, mutta niiden rekrytointi on kuitenkin meillä onnistunut. Toimihenkilöitä yrityksessämme on tällä hetkellä 11.

Janne Airaksinen