Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta jakoi viime viikolla alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksuihin vuodelle 2021 tarkoitetut kohdeavustukset. Avustusta myönnettiin yhteensä 7.000 euron verran seuraavasti: Joutsan Pommi ry 805,39 euroa, Leivonmäen Pyry ry 105,29 euroa, Joutsan Tarmo ry 971,52 euroa, Joutsan Voimistelu ja Liikunta ry 241,94 euroa, Flanels ry 2.021,19 euroa ja Joutsan Seudun Pallo ry 2.854,66 euroa.

Vapaa-aika- ja nuorisotoimen kohdeavustukset jaetaan vuosittain kahdessa erässä. Ensin jaetaan kohdeavustukset liikunta- ja nuorisoyhdistyksille kyseisen vuoden tapahtumiin takautuvasti.

Myöhemmin jaetaan kohdeavustukset alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen käyttömaksuihin, nekin takautuvasti. Viimeksi mainituilla kompensoidaan seurojen maksamia liikuntatilojen käyttökustannuksia lasten ja nuorten osalta.

Kaikkiaan vapaa-aika- ja nuorisotoimen kohdeavustuksia jaettiin viime vuodelle 12.000 euron verran.

Tarja Kuikka