Joutsan kunta myy etsivän nuorisotyön palveluja Luhangan kunnalle. Kyse on määräaikaisesta, tämän vuoden loppuun voimassa olevasta sopimuksesta. Sopimuksen mukaan Luhangan kunta maksaa Joutsan kunnalle etsivästä nuorisotyöstä toteutuneen palvelun määrän mukaan 40 euroa per ohjaustunti sekä työntekijän matkakulut.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin pyritään etsimään yhdessä nuoren kanssa, ja nuorta autetaan saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivällä nuorisotyöllä pyritään auttamaan alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja elämänhallintaa. Lisäksi nuoria autetaan pääsemään koulutukseen ja löytämään työtä.

Aloite yhteistyöstä tuli Luhangan kunnalta. Päätöksen etsivän nuorisotyön palvelujen myynnistä ja sopimuksen yksityiskohdista hyväksyi aiemmin tällä viikolla Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta.

Tarja Kuikka