Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta esittää Joutsan kunnanhallitukselle erityisluokanopettajan viran perustamista ja täyttämistä toistaiseksi tämän vuoden elokuun alusta alkaen.

Taustalla on yhtenäiskoululta tullut esitys mainitun viran perustamisesta perusopetuksen pienryhmää varten. Koululla on todettu tarve perustaa pääasiassa vuosiluokkien 5.–9. toiminnan tukemiseksi joustavan tuen ryhmä, jossa voidaan ottaa huomioon erityiset tarpeet oppimisessa sekä mahdollisissa sosiaalisissa pulmissa.

Mainituilla vuosiluokilla on tällä hetkellä oppilaita, joille yleisopetuksen ryhmät ovat liian haastavia oppimisen ongelmien tai sosiaalisten pulmien vuoksi. Heille parhaana vaihtoehtona pidetään pienempää, erityisluokanopettajan vetämää ryhmää.

Lisäksi koulussa on ennakoitu, että alemmilla vuosiluokilla on tällä hetkellä oppilaita, jotka myöhemmin käyttäisivät erityisluokanopettajan ryhmää.

Joutsan koulukeskuksen laaja-alainen erityisopettaja on jäämässä eläkkeelle lähiaikoina. Erityisluokanopettajan viran perustamisella korvattaisiin tämä tehtävä.

Tarja Kuikka