Taimen Oy:n Joutsan Myllykosken kalanviljelylaitoksen ja Joutsan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellista velvoitetarkkailua tehdään yhteistarkkailuna. Nyt on julkaistu tuorein tutkimus vuosilta 2019–2021.

Raportissa on esitelty kalastustiedustelun, verkkokoekalastuksen ja havaskokeiden tuloksia. Viimeksi mainittujen avulla on arvioitu verkkopyydysten likaantumista pistekuormittajien alapuolisissa vesistöissä Angesselällä ja vertailupisteellä Viherissä heinä- ja elokuussa 2021.

Viime vuonna havasten likaantuminen oli sekä Angesselällä että Viherillä hieman vähäisempää kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. Tosin Angesselän havasnäytepisteiden sanotaan sijaitsevan melko hajallaan, joten keskimääräisiin tuloksiin vaikuttanevat myös muut valuma-alueen kuormituslähteet, kuten maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto.

Kalastustiedustelun perusteella kalastajamäärissä eri näyttäisi tapahtuneen selvää muutosta vuoteen 2014 nähden. Myös kalastaneiden talouksien kalansaalis on pysynyt jokseenkin ennallaan. Verkkokoekalastusten yksikkösaalis oli samalla tasolla kuin vuonna 2015.

Janne Airaksinen