Kunnan johtaminen, taloushallinnon sekä hallinnon hoitaminen, teknisen puolen luotsaaminen, sivistyksestä, hyvinvoinnista ja perusturvasta huolehtiminen ovat taitolajeja. Asiantuntijuutta pitää löytyä monelta alueelta; henkilöstöhallinnosta, kustannuslaskennasta, sopimusjuridiikasta, laintuntemuksesta, poistosuunnitelmien laatimisesta, mitoitusten (tekninen toimi) selvittämisestä ja erityisesti saadun tiedon soveltamisesta käytäntöön, raporttien laatimisesta siten, että oleellinen tieto löytyy helposti.

Oman kunnan ohjeet ja säännöt on osattava ulkoa. Erityisen tärkeää on tunnistaa tilanne, jossa kannattaa hankkia erityisasiantuntija-apua. Asiakaspalvelutaidoistakaan ei ole haittaa.

Joutsan kunnanhallitukselle tehtiin tässä taannoin laskudatan avaamisaloite, jolla olisi edistetty avoimuutta ja tiedon saantia. Mielestäni aloitteessa esitettyyn toimeen ryhtyminen olisi tuonut paljon positiivista tullessaan; ajansäästöä viranhaltijoille, kuntalaisten aktivoitumista seuraamaan mitä yhteisillä varoilla hankitaan, tietoa palvelun tuottajista, mahdollisesti yritysideoita. Surullista, että valitettavan moni piti kyseistä toimenpidettä tirkistelynä!

Luottamushenkilöillä on melkein rajaton tiedon saantioikeus. Oman päätöksentekoni on perustuttava varmaan tietoon, laskelmiin, tilastoihin, tutkimuksiin, kuntalaisilta tulleisiin aloitteisiin, omakohtaiseen kokemukseen…. Kuntaliiton asiantuntijat ovat tietolähteenä aivan vertaansa vailla ja sähköpostilla tiedon saa vaivattomasti. Viranhaltijoiltakin voi kysyä – jos rohkenee.

Entäs sitten googletus. Hakukenttään ”kunnan yritystuet”; löytyy Kuntaliiton sivuilta selvän vastaukset, milloin tuen myöntäminen on kiellettyä: varoja kanavoidaan yksityiseen yritykseen, etu on valikoiva eli kohdistuu vain tiettyyn yritykseen, vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua. Huomionarvoista on, että tuen käsitys on laaja – sen ei tarvitse olla rahasuoritus.

Viranhaltijoilla on myös valtaisat tiedonsaamis- ja hankkimismahdollisuudet. Hyvään päätöksentekoon kuuluu kantaa ottava, perinpohjainen ja laadukas valmistelu. Päätöksenteon vaikutusten arviointi on tärkeää samoin valvonta, joka seuraa mm perusturvan palvelutuottajien toimintaa.

Lupaviranomaisena toimivan teknisen lautakunnan tulisi viranhaltijoineen muistaa velvollisuutensa valvojana. Leivonmäen kylän asukkaana olin mukana muistutuksen tekijänä ympäristölupaprosessissa. Halusimme, että yrittäjän toiminta olisi luvan ja lakien mukaista. Kyläläisten – joutsalaisten – mielipiteet ja halu puolustaa kotiympäristönsä viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä luontoarvojen tärkeyttä ei saanut lupalautakunnassa minkäänlaista vastakaikua. Kirpaisee mieltä, kun samaan aikaan aloitellaan keskustan kehittämistä monenlaisin suloisin visioin. Tasan ei käy onnenlahjat!

Tämä vuosi tuo paljon mielenkiintoista tullessaan; valmistautumista, luopumista, suunnan valitsemista ehkä epävarmuutta tulevasta, varmasti myös onnea, iloa ja onnistumisia. Tärkeintä on, että jokainen joutsalainen tietää mitä tuleman pitää. Ollaan uteliaita ja tiedonjanoisia. Vastauksia saamme, kun uskallamme kysyä. Sanotaan ääneen se, mikä on meille tärkeintä!

Iiris Ilmonen