Joutsan kunnanhallitus suhtautuu alustavasti myönteisesti siihen, että Joutsan kunta liittyisi perustettavan uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Päätöstä liittymisestä ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjoava Sateenkaaren erityiskoulu toimii Pieksämäen Nenonpellossa Vaalijalan kuntayhtymän alaisuudessa. Viimeksi mainittu 33 savolaiskunnan muodostama, muun muassa kuntoutus-, koulutus- ja asumispalveluja erityistä tukea tarvitseville tarjoava kuntayhtymä lakkaa sote- ja maakunta-uudistuksen myötä tämän vuoden lopussa. Kuntayhtymän toiminta, varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille, mutta Sateenkaaren koulu sen sijaan ei siirry hyvinvointialueille.

Vaalijalan kuntayhtymä on tiedustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä, Sateenkaaren koulun kuntayhtymä. Sen perustamisen jälkeen Sateenkaaren koulun toiminta ja siihen liittyvä henkilöstö ja varat irrotettaisiin nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä.

Pieksämäen kaupunki on pyytänyt Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia ja Sateenkaaren koulun käyttäjäkuntia, joihin Joutsakin kuuluu, ilmoittamaan helmikuun loppuun mennessä alustavat näkemykset siitä, onko kunnilla halukkuutta liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Lisäksi kunnilta pyydettiin kommentit luonnosasiakirjoihin, joilla sotelainsäädännön toiminnalle asettamat vaatimukset voidaan täyttää.

Kuntien annettua kommenttinsa Pieksämäen kaupunki ja Vaalijalan kuntayhtymä tekevät kommenttien pohjalta asiakirjoihin tarvittavat muutokset maaliskuun puoliväliin mennessä. Sen jälkeen muokatut asiakirjaluonnokset toimitetaan kunnille, ja kunnat käsittelevät uuden kuntayhtymän perussopimuksen ja Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissopimuksen viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Uusi kuntayhtymä on tarkoitus perustaa vielä tänä keväänä.

Joutsan kunnanhallitus keskusteli Joutsan kunnan mahdollisesta Sateenkaaren koulun kuntayhtymään liittymisestä viime viikolla. Lopputuloksena kunnanhallitus näytti talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen mukaan vihreää valoa sille, että keskusteluja liittymisestä jatketaan toimijoiden kanssa.

– Kunnanhallituksessa käytiin keskustelua ensinnäkin siitä, minkä tyyppinen tämä palvelu on, mitä he tarjoavat ja mitä Vaalijalan kuntayhtymä on tarjonnut, ja mitä muita vaihtoehtoja on. Kyllähän se on kallista palvelua, mutta se on myös hyvin laadukasta palvelua. Ja meidän näkökulmasta myös aika lähellä, koska näitä ei ihan joka kunnassa tai maakunnassa ole, Penttinen sanoo Sateenkaaren erityiskouluun ja sen palveluihin viitaten.

Sateenkaaren koulussa on opiskellut vuositasolla yksittäisiä oppilaita Joutsasta.

Tarja Kuikka